جلسه معارفه دانشجویان ورودی

برگزاری جلسه معارفه ورودی‌های بهمن

دوشنبه 15 اسفندماه جلسه معارفه ورودی‌های بهمن 1401 با حضور ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی و فرهنگی و اعضای گروه تغذیه به به همت انجمن علمی تغذیه علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.
برای مشاهده گزارش تصویری جلسه معارفه ورودی‌های بهمن رشته تغذیه اینجا کلیک کنید.

دوشنبه 16 اسفند جلسه معارفه دانشجویان نو ورود رشته علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن1401 علوم پزشکی وارستگان با حضور ریاست مرکز، اعضای گروه، دانشجویان جدیدالورود و انجمن علمی علوم آزمایشگاهی برگزار گردید. در این جلسه دانشجویان با اساتید و اعضای هیئت علمی، کانون‌های فرهنگی، انجمن علمی دانشجویی و… آشنا شدند.

برای مشاهده گزارش تصویری جلسه معارفه ورودی‌های بهمن رشته علوم آزمایشگاهی اینجا کلیک کنید.

یکشنبه ۲۱ اسفند ، جلسه معارفه دانشجویان نو ورود رشته فناوری اطلاعات سلامت با حضور ریاست مرکز ، سرپرست معاونت فرهنگی ، اعضای هیئت علمی گروه ، دانشجویان جدید الورود و انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت برگزار شد.
در این جلسه ، دانشجویان با اساتید و اعضای هیئت علمی ، فعالیت های کانون های فرهنگی و انجمن علمی بیشتر آشنا شدند.

برای مشاهده گزارش تصویری جلسه معارفه ورودی‌های بهمن رشته فناوری اطلاعات سلامت  اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!