کارگاه علوم آزمایشگاهی

کارگاه آموزشی “آنالیز و شستشوی اسپرم جهت IUI”  برای دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی توسط آقایان وحید یعقوبی و حسین حبیبی اعضای هیات علمی این گروه،  با هدف افزایش دانش و مهارت دانشجویان در تشخیص یک نمونه سالم، راهنمایی مراجع جهت تهیه نمونه، ارجاع آن به آزمایشگاه و همچنین آشنایی با روند انجام اسپرموگرام و IUI در وارستگان برگزار شد.

در ابتدای کارگاه یعقوبی، نمونه سیمن، روند ساخت آن و مسیر ساخته شدن اسپرم ها را تشریح کرد، سپس به معرفی و تشریح سلول های سازنده اسپرم ها و محتویات مایع جنسی مردانه پرداخت. همچنین روش نمونه گیری، نگهداری و بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی نمونه سیمن نیز آموزش داده شد. در ادامه ی کارگاه، دکتر حبیبی، نحوه نمونه گیری، شستشو و آماده سازی نمونه سیمن را جهت انجام IUI آموزش دادند و در نهایت روش انتقال نمونه نهایی به دستگاه تناسلی زنان جهت افزایش شانس باروری آموزش داده شد.

در انتهای کارگاه، با توجه به علاقه مندی دانشجویان برای برگزاری بخش عملی این کارگاه، مقرر شد در ماه آتی، قسمت عملی این کارگاه نیز برگزار شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!