ژورنال کلاب اثر بخشی اپلیکیشن مراقبت از سلامت

ژورنال کلاب اثر بخشی اپلیکیشن مراقبت از سلامت

روز دوشنبه مورخ 22 اسفند
که با حضور اساتید گرامی و دانشجویان عزیز برگزار شد . در نوع خود منحصر به فرد بود و با استقبال زیادی رو به رو شد .

آن چیزی که این ژورنال را از سایر ارائه ها متمایز کرده بود تسلط ارائه دهنده به زبان انگلیسی و بیان شیوای ایشان به این زبان بود.
همچنین استفاده از نرم افزار پرزی که به جذابیت ارائه شأن افزوده شد.

شایان ذکر است که موضوع ژورنال خانم حسین نیا «اثر بخشی اپلیکیشن مراقبت از سلامت و برنامه کوچینگ فردی در کلینیک های مراقبت اولیه » بود.

برای ایشان شادکامی و موفقیت در تمام مراحل زندگی آرزومندیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!