تریبون آزاد

به گزارش مفدا وارستگان، تریبون آزاد گروه علوم آزمایشگاهی با حضور اعضای گروه و نمایندگان دانشجویان برگزار گردید. همزمان با هفته آموزش و با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش در گروه علوم آزمایشگاهی و به همت کمیته علمی، اولین تریبون آزاد این گروه با حضور تمامی اعضای هیئت علمی و جمعی از دانشجویان در فضایی گرم و صمیمی برگزار شد. در این جلسه نمایندگان دانشجویان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات آموزشی خود پرداختند و مهمترین مسائل حوزه آموزش را در حضور اساتید خود به بحث و تبادل نظر گذاشتند. اعضای محترم گروه نیز بسته به موارد مطرح شده و مسئولیت ایشان به سوالات و ابهامات موجود پاسخ دادند. در پایان موارد مورد بحث که نیاز به بررسی تخصصی داشتند با حضور مدیر آموزش دانشگاه مطرح شدند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!