نام و کد درس فارماکولوژی
تعداد واحد2 واحد
تعداد جلسات18 جلسه
پیش نیازبیوشیمی پزشکی1، فیزیولوژی نظری
استاد درسدکتر جمشید تابش پور
پست الکترونیک استادTabeshpourj[at]gmail.com

اهداف درس

آشنایی با عملکرد و سرنوشت داروها در بدن انسان

اهمیت و ضرورت درس

در این درس کلیات فارماکولوژی و شرح مختصری از داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های مختلف و تداخل آن با تست های آزمایشگاهی آموزش داده می شود.

سرفصل های هر جلسه

جلسه اول: کلیات فارماکودینامیک و فارماکوکینیتک داروها (1)

دانشجو باید بتواند فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک را شرح دهد

جلسه دوم: کلیات فارماکودینامیک و فارماکوکینیتک داروها (2)

دانشجو باید بتواند فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک را شرح دهد

جلسه سوم: کلیات فارماکودینامیک و فارماکوکینیتک داروها (3)

دانشجو باید بتواند فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک را شرح دهد

جلسه چهارم: آنتی هیستامین ها

دانشجو باید بتواند آنتی هیستامین ها را شرح دهد

جلسه پنجم: داروهای ضد درد، ضد تب و ضد التهاب

دانشجو باید بتواند داروهای ضد درد، تب و التهاب را شرح دهد

جلسه ششم: داروهای ضد آرتریت روماتوئید، ضد نقرس و هیپراوریسمی

دانشجو باید بتواند داروهای ضد آرتریت روماتوئید، ضد نقرس و هیپراوریسمی را شرح دهد

جلسه هفتم: داروهای موثر بر سیستم عصبی اتونوم (1)

دانشجو باید بتواند داروهای کولینرژیک و آنتی کولینرژیک را شرح دهد

جلسه هشتم: داروهای موثر بر سیستم عصبی اتونوم (2)

دانشجو باید بتواند داروهای آدرنرژیک و آنتی آدرنرژیک را شرح دهد

جلسه نهم: میان ترم

میان ترم

جلسه دهم: داروهای قلبی – عروقی (1)

دانشجو باید بتواند داروهای قلبی – عروقی را شرح دهد

جلسه یازدهم: داروهای قلبی – عروقی (2)

دانشجو باید بتواند داروهای قلبی – عروقی را شرح دهد

جلسه دوازدهم: آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد قارچ، انگل و ویروس

دانشجو باید بتواند آنتی بیوتیک ها، داروهای ضد قارچ، ضد انگل و ضد ویروس را شرح دهد

جلسه سیزدهم: داروهای خوراکی ضد دیابت و انسولین

دانشجو باید بتواند داروهای خوراکی ضد دیابت و انسولین را شرح دهد

جلسه چهاردهم: داروهای گوارشی

دانشجو باید بتواند داروهای گوارشی را شرح دهد

جلسه پانزدهم: داروهای تنفسی

دانشجو باید بتواند داروهای تنفسی را شرح دهد

جلسه شانزدهم: داروهای خونساز و ضد انعقاداولیه دانشجویان

دانشجو باید بتواند داروهای خونساز و ضد انعقاد را شرح دهد

جلسه هفدهم: داروهای ضد اضطراب و خواب آور

دانشجو باید بتواند داروهای ضد اضطراب و خواب آور را شرح دهد

جلسه هجدهم: رفع اشکال و پرسش و پاسخ از مباحث ترم

دانشجو باید بتواند انواع داروها و مکانیسم آن ها را شرح دهد

منابع

1- Basic and Clinical Pharmacology. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ, McGraw-Hill Medical, The latest Edition.

2- کتاب داروشناسی و مهارت های نسخه پیچی انتشارات وارستگان- تالیف دکتر نوریه سعیدی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!