انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

اولین جلسه مجازی شورای مرکزی انجمن علمی علوم آزمایشگاهی


اولین نشست مجازی شورای مرکزی انجمن علمی علوم آزمایشگاهی وارستگان برگزار شد

اولین نشست مجازی اعضای شورای مرکزی انجمن علمی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در بستر ادوب کانکت و با حضور اعضای شورای مرکزی کارشناس انجمن های علمی قائینی و مسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم آزمایشگاهی خانم دکتر حسن زاده برگزار شد.

این جلسه با صحبت های دکتر حسن زاده مبنی بر اهمیت کار گروهی و تیمی در فضای انجمن علمی شروع شد. اینکه همه ی اعضای باید برای پیشبرد اهداف علمی تلاش کنند و مطالب مهم این حوزه و رشته را در اختیار عموم قرار دهند.
پس از آن هریک از اعضای شورای مرکزی که مسئولیت یکی از کمیته ها را برعهده داشت در خصوص اهدافی که برای آن کمیته داشتند صحبت کردند.
سرپرستان هر کمیته ایده ها و دغدغه های ذهنی خود را پیرامون انجمن علمی خدمت اساتید ارائه دادند.

در ادامه قائینی کارشناس انجمن های علمی بر لزوم همکاری کمیته ها با یکدیگر تاکید کرد و خاطر نشان کرد جذب نیروهای فعال برای انجمن و فرادی که سرپرستان با توانایی های آن ها آشنا هستند میتوانند به انجام فعالیت های بیشتر و مهم تری در حوزه علمی نائل آیند.

طراحی لوگو مخصوص انجمن علمی علوم آزمایشگاهی، ایجاد نشریه علمی ماهانه به صورت مجازی و الکتریکی و انتشار تولید محتواهای مخصوص علوم آزمایشگاهی و … از جمله مواردی بود که در این جلسه به تصویب رسید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!