مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی

وبیناریک روزه آموزش مداوم " سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی "


وبیناریک روزه آموزش مداوم ” سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی ” با تدریس اساتید محترم آقای دکتر کرامتی متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی ، خانم دکتر برومند متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی، خانم دکتر هیرادفر متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی و آقای دکتر حبیبی دکترای تخصصی خون شناسی و بانک خون با هدف آموزش نحوه انجام و گزارش کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی با  2.5امتیاز بازآموزی برای متخصصین و دکتری علوم آزمایشگاهی و متخصصین آسیب شناسی و 1.25 امتیاز بازآموزی برای گروه های قارچ شناسی،میکروب شناسی،ویروس شناسی،ژنتیک، ایمنی شناسی و انگل شناسی به همت گروه علوم آزمایشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در علوم پزشکی وارستگان ، مورخ 20 آذر 99 برگزار گردید.

مهمترین مواردی که در این وبینار آموزش مداوم بحث و آموزش داده شد:

  • نحوه انجام و گزارش کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی
  • چگونگی تعیین میزانهای مرجع در آزمایشگاه
  • انجام کنترل کیفی در آزمایشهای خون شناسی
  • بهینه سازی فاز پره آنالیتیک در آزمایشهای خون شناسی
  • چگونگی مواجه با موارد عدم انطباق در آزمایشگاه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!