تجربیات تدریس

کارگاه تجربیات ماندگار تدریس

متن خبر:

دکتر احمد ابوالحسنی عضو هیات امنای مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، روز دوشنبه مورخ 28 شهریور 1401 در میان اعضای هیات علمی، مدیران و کارشناسان این مرکز، به اهمیت نقش استاد و معلم به عنوان یکی از موثرترین مولفه ها در نظام تعلیم و تربیت پرداخت. کارگاه تجربیات ماندگار تدریس توسط واحد مدیریت منابع انسانی به منظور به اشتراک گذاری و انتقال تجربه به اساتید و کارکنان، برنامه ریزی گردید. در این جلسه، دکتر ابوالحسنی در ابتدا به این نکته تاکید نمود که یک استاد موفق، باید هنر معلمی در کلاس را بداند و در تمام دوران زندگی اش، تدریس پذیر باشد. ایشان با اشاره بر رعایت عدالت در کلاس های درس، بیان نمودند که بر پشتکاری دانشجویان، نه ضریب هوشی آن ها بایستی تاکید گردد. دکتر ابوالحسنی گفت: رفتار محترمانه و اصول اخلاقی و ترویج آگاهی در برخورد با دانشجویان بسیار مهم بوده و هیچ پایانی برای تدریس استادانه متصور نیست. شایان ذکر است که این کارگاه، با استقبال بسیار خوب کارکنان و اعضای هیات علمی همراه گردید.

تجربیات تدریس

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!