تجربیات تدریس

کارگاه تجربیات ماندگار تدریس

دکتر احمد ابوالحسنی عضو هیات امنای مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، روز دوشنبه مورخ 28 شهریور 1401 در میان اعضای هیات علمی، مدیران و کارشناسان این مرکز، در کارگاه تجربیات ماندگار تدریس به اهمیت نقش استاد و معلم به عنوان یکی از موثرترین مولفه ها در نظام تعلیم و تربیت پرداخت. این کارگاه توسط واحد مدیریت منابع انسانی به منظور به اشتراک گذاری و انتقال تجربه به اساتید و کارکنان، برنامه ریزی گردید. در این جلسه، دکتر ابوالحسنی در ابتدا به این نکته تاکید نمود که یک استاد موفق، باید هنر معلمی در کلاس را بداند و در تمام دوران زندگی اش، تدریس پذیر باشد. ایشان با اشاره بر رعایت عدالت در کلاس های درس، بیان نمودند که بر پشتکاری دانشجویان، نه ضریب هوشی آن ها بایستی تاکید گردد. دکتر ابوالحسنی گفت: رفتار محترمانه و اصول اخلاقی و ترویج آگاهی در برخورد با دانشجویان بسیار مهم بوده و هیچ پایانی برای تدریس استادانه متصور نیست. شایان ذکر است که این کارگاه، با استقبال بسیار خوب کارکنان و اعضای هیات علمی همراه گردید.

تجربیات تدریس

گفتنیست دکتر ابوالحسنی عضو هیئت مؤسس مرکز آموزش عالی علوم پزشکی و نیز مؤسس مرکز آموزش مهارتی وارستگان نوین می‌باشد. ایشان تأکید می‌کند:   جذب نیروهای متخصص برای آموزش و پرورش بر مبنای فرآیند موجود، ناکارآمد است و نقایص بزرگی دارد و باید دگرگون شود. کارهای زیادی انجام شده، اما کافی نیست. در دنیا پروژه‌های جذب نیروی انسانی برای نظام تعلیم و تربیت بر مبنای پروتکل‌هایی بسیار حساس و سنجیده انجام می‌شود، بنابراین باید تعارف و دلسوزی‌های بی‌مورد در رهگذر جذب معلمان کنار گذاشته شود. خطای یک پزشک، یک نفر را از بین خواهد برد، خطای یک مهندس یک خانواده را، اما خطای یک معلم یک نسل و حتی یک ملت را از بین خواهد برد و اگر این گزینش بدرستی انجام شود وضعمان خیلی بهتر خواهد شد؛ پس باید جدی باشیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!