واراتاک

چرا همه ی افراد به مهارت های مدیریتی نیازمند هستند؟ سخنرانه دکتر وارسته


دراین سخنرانی بحث حساب داری و آنالیز مالی بعنوان یکی از مهارت های مدیریتی مطرح شد که افراد تشویق شدند تا حساب بهتری از درآمد ها و هزینه هایشان داشته باشند، الویت هایشان را مطرح کنند و در راستای انها حرکت کنند.  نکته بعدی که مطرح شد در خصوص مارکتینگ بود که البته بیشتر به بحث برندسازی شخصی پرداخته شد و  اینکه چقدر افراد این توانایی را دارند که تا انچه در رویاهایشان به ان فکر می کنند را در واقعیت شخصیت و رفتارشان نمود واقعی پیدا کند. تاثیر گذاری ما در افراد متفاوت زندگی مان چقدر است و چوطور می توانیم آن را افزایش دهیم نیز یکی از مسایل مطرح شده در ادامه برند سازی فردی بود.

مذاکره و اگاهی از فن و مهارت گفتگو نیز  به عنوان دغدغه ی نه تنها مدیران بلکه خانواده ها مطرح شد و نقس بسزایی که مذاکره ی مناسب می تواند در حل مشکلات و مسائل پیرامون ما داشته باشد  و نقش مهم پل طلایی ارتباط انسانی و اینکه هر  فرد می بایست در مذاکره و گفتگوی پیش رو پل های ارتباطی و طلایی خودش با طرف مقابل را همیشه برای گفتگو باز نگه دارند، مورد تاکید قرار گرفت.

در بخش پایانی ریاست دانشکده به مقوله اساسی و مهم سرمایه انسانی اشاره کرد. وی بیان داشت در بخش نیروی انسانی در محیط کار هم مانند خانواده می بایست به ارتقاء اعضای سازمان فکر کنیم و این موضوع را در نظر بگیریم که افراد با استعدادها و علایق متفاوت دربخش های متفاوتی کارایی دارند.

در ادامه نیز ایشان ذکر کردند که بسیار مهم است افراد اهداف شان را بدانند و برای رسیدن به اهدافشان ان را نیز مکتوب کنند. می بایست آگاه باشیم و بدانیم در 20 سال آینده در چه مسیری می خواهیم قدم برداریم و برنامه ما برای این مسیر چه خواهدبود. انچه میخواهیم را در سطح یک آرزو نگه نداریم بلکه با نوشتن و برنامه ریزی آن را تبدیل به یک هدف کنیم. این اهداف را به پرسنال برندینگ مان یکسان سازی کنیم و در جهت توسعه برند شخصی مان گام برداریم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!