آیین‌نامه آموزشی کارشناسی

آیین‌نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1383/3/23

تاریخ تصویب:

مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1383/3/23

آیین نامه آموزشی دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در 69 ماده و 81 تبصره در بیست وششمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 83/3/23 به تصویب رسید. این آیین‌نامه از ابتدای سال تحصیلی 84 – 83 برای آن دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شوند، لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد کلیه آیین‌نامه و بخشنامه‌های مغایر با آن برای دانشجویان مشمول این آیین‌نامه، لغو می‌شود.

رای صادره در بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1383/3/23 1383 در مورد آیین‌نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته صحیح است، به واحدهای مجری ابلاغ شود. مورد تأیید است دکتر مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورد تأیید است دکتر محمدرضا صبری دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی

مقدمه:

آیین‌نامه آموزشی مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی، مورخ 83/3/23 بعد از نظرخواهی گسترده از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در جلسات متعدد یکساله کمیته تدوین و تفسیر آیین نامه‌ها و مقررات آموزشی دبیرخانه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفت و در این بازنگری حداکثر تلاش ممکن در جهت رفع ابهام از مواد و تبصره‌های مختلف آن و همچنین استفاده از تمامی نظرات سازنده و مثبت دانشگاه‌ها صورت گرفته است .

با توجه به حجم تغییرات توصیه می‌گردد کلیه مفاد این آیین‌نامه مورد توجه و عنایت ویژه کارشناسان و مسئولین محترم ادارات آموزش دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها قرارگیرد، تا ضمن اجرای دقیق مقررات از تضییع حقوق دانشجویان جلوگیری به عمل آید . لازم به ذکراست مفاد ماده 10 آیین‌نامه مطابق مصوبه جلسات دهم، چهاردهم و هیجدهم شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ 1379/7/30، 151380 و 1382/3/11 در خصوص حداقل و حداکثر واحدهای درسی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته می‌باشد و جهت هر یک از رشته‌ها در مقاطع مذکور پس از بازنگری برنامه آموزشی رشته مربوطه لازم الاجرا است . لذا تا زمانی که برنامه جدید بازنگری شده، ابلاغ نشده است برنامه قبلی و سقف واحدهای قبلی به قوت خود باقی است .

در خاتمه لازم است از همکاری صمیمانه مسئولان آموزشی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در ارسال نظرات مفید و سازنده و نیز از اعضای کمیته تدوین و تفسیر آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی و کارشناسان این دبیرخانه که با شرکت در جلسات متعدد، این دبیرخانه را در بازنگری آیین‌نامه یاری دادند تشکر و قدردانی نمایم دکتر محمدرضا صبری دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تعاریف:

تعاریف زیر در آیین‌نامه های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی به صورت یکسان پذیرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد می‌باشد و جز لاینفک آیین‌نامه‌ها بوده و هر نوع تغییر و تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.

دانشگاه علوم پزشکی مؤسسه‌ای است آموزشی، پژوهشی و خدماتی که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده‌های مختلف گروه پزشکی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل می‌نماید. هر دانشگاه علوم پزشکی از دانشکده پزشکی و حداقل دو دانشکده دیگر تشکیل می‌شود.

دانشکده علوم پزشکی:

دانشکده علوم پزشکی مؤسسه آموزشی، پژوهشی و خدماتی مستقلی است که علاوه بر وظیفه اصلی خود که تربیت نیروی انسانی در رده‌های مختلف گروه پزشکی است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی پرداخته و در این امور به عنوان مرکز نهایی ارجاع، عمل می‌نماید.

دانشکده:

دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که از حداقل سه گروه آموزشی تشکیل می‌شود. مانند دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت.

آموزشکده در گروه پزشکی:

مؤسسه آموزش عالی است که از تجمع گروه‌های آموزشی در سطح کاردانی رشته‌های گروه پزشکی تشکیل می‌گردد و امکانات و تجهیزات لازم برای ارائه آموزش رشته‌های تحصیلی در آن دایر است.

مؤسسه:

مؤسسه در آموزش عالی یک مفهوم عام است که به هر یک از مراکز آموزش عالی و پژوهشی که با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده باشد، اطلاق می‌گردد.

گروه آموزشی:

عهده‌دار آموزش و پژوهش و یا ارائه خدمات درمانی در ارتباط با یک رشته و یا یک شاخه می‌باشد. مثل گروه بهداشت، گروه فیزیولوژی و گروه جراحی.

گروه آزمایشی:

سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری ورود به دانشگاه‌ها، داوطلبان را برحسب رشته‌های انتخابی به گروه‌های خاص تقسیم می‌کند که هر یک از این گروه‌ها، گروه آزمایشی نامیده می‌شود.

دوره:

دوره تحصیلی مجموعه دروسی است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در یک رشته که در چارچوب نظام خاص و در یک مدت زمان معین به دانشجو ارائه می‌شود تا سرانجام به دریافت یکی از مدارک مرسوم دانشگاهی منجر شود، دوره‌های تحصیلی در نظام آموزش عالی علوم پزشکی ایران در مقاطع تحصیلی زیر ارائه می‌شود:

 • کاردانی (فوق دیپلم)
 • کارشناسی (لیسانس) پیوسته و ناپیوسته
 • کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) ناپیوسته دکترای عمومی
 • دکترای تخصصی( پی. اچ. دی)
 • تخصص بالینی (دستیاری
 • فوق تخصص

اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش، یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام‌نویسی، انتخاب واحد ، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد

استاد: هر عضو هیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را بر عهده دارد استاد نامیده می‌شود

رشته: رشته یکی از شعب فرعی گروه‌های علمی (علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و هنر ) است که از لحاظ موضوع کاملا مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می‌انجامد. در دو رشته متمایز دروس مشترک نباید از 30 درصد کل واحدها (بدون احتساب دروس عمومی) تجاوز کند

گرایش:هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می‌شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدها کمتر و از 30 درصد کل واحدها (بدون احتساب دروس عمومی) بیشتر باشد.

دروس: دروس دانشگاهی از لحاظ محتوی، به دروس عمومی و اختصاصی (پایه و تخصصی رشته) و از نظر ارتباط با یکدیگر به دروس پیوسته (پیش نیاز) و مستقل و از جنبه لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس، به دروس نظری، عملی، نظری و عملی، نظری عملی کارآموزی کارورزی و کارآموزی در عرصه تقسیم می‌شود.

 • تبصره: دروسی که به صورت نظری و عملی نوشته می‌شوند مستقل از یک دیگر تدریس می‌شوند و هر یک کد جداگانه و نمره جداگانه دارند . دروسی که به صورت نظری – عملی نوشته می‌شوند یک درس محسوب شده و کد مشترک و نمره مشترک دارند

دروس عمومی:

دروسی است که به منظور توسعه بخشیدن به اطلاعات عمومی دانشجویان و رشد و بینش فرهنگی آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقاید اسلامی و نیز آشنایی با روش‌های علمی عرضه می‌شود. این دروس برای کلیه دانشجویان تمامی رشته‌های علوم پزشکی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دوره‌های دکترای عمومی الزامی است.

دروس اختصاصی:

این دروس به دو دسته، دروس پایه و دروس تخصصی رشته به شرح زیر تقسیم می7شود:

الف) دروس پایه، دروسی است که برای آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقویت بنیه و بینش علمی وی و درک بهتر دروس تخصصی رشته عرضه می‌شود.

ب) دروس تخصصی رشته، دروسی است که صرفًا به منظور ایجاد و افزایش کارایی های علمی و عملی یک رشته تدریس می‌شود.

دروس جبرانی:

در صورتی که دانشجو دروسی را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر واحدهای درسی مقرر، به تشخیص گروه آموزشی و مطابق برنامه آموزشی مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبرانی بگذراند.

دروس اجباری:

دروسی است که فارغ التحصیل شدن دانشجو منوط به گذراندن آنهاست و با دروس دیگر قابل تعویض نمی‌باشد.

دروس اختیاری:

دروسی است که با توجه به مقررات و برنامه های آموزشی می‌توان آنها را از میان مجموع های از دروس انتخاب کرد.

دروس پیوسته (پیش نیاز):

دروسی است که گذراندن آنها برای گرفتن یک درس دیگر ضروری است. دروس جبرانی یا اجباری می‌توانند پیش نیاز باشند . دروس اختیاری نمی‌توانند پیش نیاز باشند.

دروس مستقل:

دروسی است که انتخاب آنها منوط به انتخاب یا گذراندن درس یا درس‌های دیگری نیست.

دروس نظری:

دروسی است که در کلاس درس ارائه می‌شود.

دروس عملی:

دروسی است که در کارگاه، آزمایشگاه و مرکز مهارت‌های بالینی یا بخش‌های مربوط در دانشکده ارائه می‌شود.

دروس کارآموزی:

دروسی است که در محیط کار واقعی (بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات درمانی ) و یا در محیط شبیه‌سازی شده (مرکز مهارت‌های بالینی)برای آموزش مهارت‌های عملی ارائه می‌شود.

دروس کارورزی:

دروسی است که در محیط کار واقعی و برای کسب تسلط بر مهارت‌های عملی ارائه می‌شود.

دروس کارآموزی در عرصه:

دروسی است که با هدف آموزش مهارت‌های عملی در عرصه ارائه خدمات بهداشتی درمانی ارائه می‌شود.

شرایط ورود:

ماده 1: شرایط ورود به دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته، اعم از دوره‌های روزانه و شبانه به شرح زیر است :

1-1- پذیرفته شدن در آزمون ورودی.

2-1- برخورداری از سلامت تن و روان براساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی.

3-1- مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

4-1- داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه (نظام قدیم ) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی(نظام جدید ) از داخل یا خارج از کشور، مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه ) یا برابر آن برای آموزش‌های حوزوی (مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

5-1- سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذیربط صادر می‌شود.

تبصره 1- چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعلام شده در دفترچه آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور از سلامت جسمی و روانی لازم برای رشته پذیرفته شده برخوردار نباشد، براساس نظر شورای پزشکی دانشگاه اجازه تحصیل در رشته اعلام شده را ندارد.

تبصره 2- ارائه تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه نظام قدیم یا پیش دانشگاهی نظام جدید در زمان ثبت نام و حداکثر تا پایان نیمسال اول تحصیلی و ارائه اصل گواهینامه پایان دوره متوسطه یا اصل گواهینامه دوره پیش دانشگاهی حداکثر تا یک سال بعد از ثبت نام اولیه الزامی است.

تبصره 3- پرداخت شهریه، دانش آموختگان را از انجام دیگر تعهدات قانونی خاص معاف نمی‌کند.

تبصره 4- در مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام‌نویسی در هر نیمسال تحصیلی، پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغیر، برابر ضوابط مربوط، علاوه بر رعایت سایر شرایط الزامی است.

تبصره 5- چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیل مشکلات دانشگاه به دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت هرگونه شهریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواهد بود.

ماده 2: پذیرفته شدگان آزمون ورودی، موظفند در مهلت‌هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام می‌شود برای نام‌نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام‌نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3: دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می‌کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام‌نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد.

تبصره 1- در موارد استثتایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می‌داند باید دلایل آن را حداکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به اداره آموزش ارائه دهد، در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می‌شود.

تبصره 2- دانشجویی که ترک تحصیل نموده، چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید.

ماده 4: دانشجو در یک زمان حق نام‌نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیر دولتی، روزانه و شبانه را نخواهد داشت . در صورت تخلف، به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی وزارت متبوع از ادامه تحصیل در یکی از رشته‌های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه‌های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد.

تبصره : دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان ) از شمول این ماده مستثنی و تابع آئین‌نامه و ضوابط مربوط به خود می‌باشند.

ماده 5: آموزش در تمام دانشگاه‌های کشور مبتنی بر نظام واحدی است . در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود است . هر واحد درسی، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت، کارگاهی و کارآموزی یا عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه 51 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی تدریس می‌شود. در مورد رشته‌هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می‌شود.

ماده 6: هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش با رعایت مفاد ماده 5 است.

تبصره 1- طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی‌شود.

تبصره 2- در موارد استثنایی و ضروری، شامل وقوع بلایای طبیعی، عدم امکان حضور استاد مربوط در طول 17 هفته، بیماری استاد و مواردی از این قبیل، به پیشنهاد دانشکده مربوط و موافقت شورای آموزشی دانشگاه، می‌توان درس یا درس‌هایی را در مدتی کوتاه‌تر از 17 هفته جهت کلیه دانشجویانی که آن درس یا درس‌ها را اخذ کرده‌اند تدریس نمود، مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از میزان مقرر در ماده 5 این آیین‌نامه کمتر نشود و شرکت در کلیه کلاس‌ها مطابق ساعات هر واحد درسی الزامی است.

ماده 7: تمام دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی موظفند برنامه‌های درسی مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی را اجرا نمایند.

تبصره : ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره، روش تدریس و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی است.

ماده 8: دانشگاه‌های دارای هیأت ممیزه می‌توانند با توجه به برنامه آموزشی در هر رشته به تشخیص گروه مربوطه تعدادی از دروس اصلی مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس اختیاری به دانشجویان ارائه دهند، مشروط بر آنکه تعداد واحدها و طول دوره در هر رشته از سقف مجاز در این آیین نامه تجاوز نکند.

ماده 9: دانشگاه‌ها می‌توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی و تأیید دانشکده و دانشگاه، در هر رشته از دوره‌های کارشناسی تا 20 ساعت و در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند . این افزایش ساعت موجب افزایش واحد هر درس نمی‌شود.

ماده 10: تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره‌های تحصیلی گروه پزشکی، برابر سر فصل برنامه‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی به شرح زیر است :

دوره کاردانی: بین 64 تا 68 واحد

دوره کارشناسی پیوسته: 130 واحد

دوره کارشناسی ناپیوسته: 65 واحد

ماده 11: هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10 و حداکثر 18 واحد را باید انتخاب کند.

تبصره 1 – در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد می‌تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحددرسی را انتخاب کند. دانشجوی دوره شبانه که دارای این شرایط باشد می‌تواند حداکثر تا 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 2- در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است.

تبصره 3- تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر شش واحد درسی است.

ماده 12: اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی‌باشد.

تبصره 1: در صورت ضرورت و به تأیید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر است . همچنین در صورتی که دانشجو تنها یک درسی تئوری باقیمانده داشته باشد و قبلا ً آن درس را اخذ نموده و در کلاس‌های مربوط حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط می‌تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 2: چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کلاس مربوط و کسب نمره قبولی است.

تبصره 3: در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداکثر 20 واحد درسی باقی داشته باشد در صورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می‌تواند کلیه آن واحدها را انتخاب نماید.

ماده 13: آن دسته از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌ها در دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته همه رشته‌های تحصیلی که نمره خام مواد امتحانی آنها در آزمون ورودی، در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حد نصاب معینی کمتر باشد، موظفند حسب نیاز رشته، دروسی را که آن دانشگاه تعیین می‌کند به عنوان دروس پیش نیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب، در اولین یا دومین نیمسال تحصیلی بگذرانند.

تبصره 1- تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی برعهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده و براساس پیشنهاد گروه‌های آموزشی است.

تبصره 2- سازمان سنجش آموزش کشور، پس از اعلام نتایج آزمون ورودی، کارنامه پذیرفته‌شدگان، مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاه‌های ذیربط قرار می‌دهد.

تبصره 3- ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها، در دانشگاه‌ها از هر لحاظ از جمله ثبت نمرات در کارنامه دانشجو، احتساب در میانگین پایان نیمسال و مشروطی و میانگین کل نمرات دانشجو، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

تبصره 4- به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیش نیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، حد اکثر یک نیمسال تحصیلی افزوده می‌شود.

ماده 14: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال و در دوره های شبانه به ترتیب 5/3 سال و 7 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

ماده 15: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از چهارهفدهم، عملی و آزمایشگاهی از دوهفدهم و کارآموزی در عرصه از یکدهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

تبصره 1- غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 ، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود . نحوه برخورد با غیبت دانشجو (موجه یا غیر موجه) بر عهده استاد و با تأیید دانشکده خواهد بود.

تبصره 2- در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می‌شود. در این حال رعایت حداقل 12 واحد برای دوره روزانه و 10 واحد برای دوره شبانه در هر نیمسال الزامی نیست و نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.

ماده 16: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

ماده 17: دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جا به جا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند.

تبصره 1- غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو (میزان تعیین شده در ماده 15 ) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد. تبصره 2- حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست.

ماده 18: در صورت اضطرار، دانشجو می‌تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درس‌های نظری خود ر ا با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از چهار هفدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه کمتر نشود.

ماده 19: حذف کلیه درس‌های اخذ شده در یک نیمسال، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد . در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره : حذف کلیه درس‌های اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

ماده 20: ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام فعالیت‌های آموزشی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می‌گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره : برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.

ماده 21: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در واحدهای کارآموزی و کارآموزی در عرصه با توجه به موارد زیر انجام می‌شود:

 • 21- رعایت اخلاق اسلامی و حرفه ای و حفظ شئون دانشجویی و حسن رابطه با بیماران و مراجعین و کارکنان واحد مربوط.
 • 21- حضور مرتب و تمام وقت.
 • 21- دقت و احساس مسئولیت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط.
 • 21- افزایش مهارت و بهره‌گیری دانشجو از واحدهای کارآموزی و کارآموزی درعرصه.
 • 21- شرکت در امتحانات پایانی واحدها و کسب نمره لازم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!