دکتر مظاهری

دکتر مظاهری


دکتر محمدرضا مظاهری عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان موفق به پذیرش مقاله در ژورنال معتبر Journal of Medical Systems گردید. این ژورنال یکی از معتبرترین ژورنال های حوزه HIT در دنیاست.

این مقاله با عنوان Effect of an Online Appointment Scheduling System on Evaluation Metrics of Outpatient Scheduling System: a before-after multicenter study یک مقاله مداخله ای می باشد که تاثیر یک سیستم نوبت دهی آنلاین را بر روی شاخص های ارزیابی سیستم های نوبت دهی سرپایی مورد بررسی قرار داده است.
در این مطالعه ده کلینیک خصوصی از تخصص های مختلف شامل پنج کلینیک برای گروه مداخله و پنج کلینیک برای گروه کنترل انتخاب شدند. در کلینیک های گروه مداخله سامانه نوبت‏دهی آنلاین طراحی شده به عنوان مداخله راه‏اندازی شد. امکان ارتباط با سامانه آنلاین از طریق وب‏سایت، اپلیکیشن موبایل و تلفن گویا فراهم بود. در این سامانه علاوه بر فرآیندهای اصلی، امکان پرسش و پاسخ بیمار با پزشک برای بهبود ارتباط بین پزشک و بیمار، امکان راهنمایی مکانی کلینیک جهت دسترسی به موقع بیمار، امکان نظرسنجی از بیمار، امکان یادآوری زمان نوبت به بیمار و یادآوری زمان نوبت اولین بیمار در هر روز کاری به پزشک وجود داشت. نتایج بررسی 930 چک‏لیست تکمیل شده قبل و بعد از انجام مداخله حاوی اطلاعات 18،164 بیمار نشان داد که سامانه نوبت‏دهی آنلاین تاثیر مثبت معناداری را بر روی بهبود میانگین سه شاخص Patient Waiting Time ،No-show rate وPhysician punctuality داشته است. همچنین باعث بهبود سایر شاخص ها از جمله Service time، Walk-in rate وClinic size شده است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!