راه اندازی سامانه ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی

در پی راه اندازی سامانه ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی از سال ۱۳۹۶ ، ضروری است اساتید محترم  این دانشگاه در خصوص فعالیت های دانش پژوهی یا دانش پژوهانه،به عنوان اولین گام، فعالیتهای نوآورانه خود را از طریق سامانه زیرثبت نام نمایند . اطلاعات لازم در این خصوص در دستورالعمل اجرایی آیین نامه ارتقاء آمده است .
ثبت فعالیت نو آورانه
سامانه ثبت فعالیت های نوآورانه آموزشی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!