کارگاه خون شناسی

کارگاه حضوری 3 ساعته ” آشنایی با مورفولوژی گلبولهای قرمز و پلاکت ها “

کارگاه حضوری 3 ساعته ” آشنایی با مورفولوژی گلبولهای قرمز و پلاکت ها ” با تدریس خانم مریم اسحاقی کارشناس علوم آزمایشگاهی و با همکاری انجمن علمی گروه علوم آزمایشگاهی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان و زیر نظر استاد محترم آقای دکتر حبیبی دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون، با هدف بررسی مورفولوژی گلبول های قرمز و پلاکت ها به دانشجویان در تاریخ یکشنبه 25 مهرماه در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

مهمترین مواردی که در این دوره عملی حضوری آموزش داده شد:

  • آشنایی با انواع اشکال پلاکت ها
  • آشنایی با انواع اشکال گلبولهای قرمز
  • آشنایی با انواع اجسام غیر طبیعی در گلبولهای قرمز
  • آشنایی با انواع تغییر در رنگ پذیری گلبولهای قرمز

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!