جشنواره شهید مطهری، رخدادی آموزشی است که به ابتکار مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت از سال ۱۳۸۷ کلید خورد و ۶ دوره آن با مسئولیت این مرکز برگزار شد؛ پس از آن با توجه به سنخیت موضوعی جشنواره با فعالیت‌های مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی، این مرکز برگزاری جشنواره را برعهده گرفت. این جشنواره به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی، تجلیل، ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاه ها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و نیز توسعه فرآیندها و ابداع و ارائه فرآیندهای جدید آموزشی برگزار می گردد. دبیرخانه این جشنواره واقع در مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اهداف ذیل فعالیت خود را آغاز نموده است.

الف) شناسائی فرآیندهای مطلوب دانشگاهی

ب) ارتقاء فرآیندهای جاری آموزشی در دانشگاهها

ج) ابداع، اصلاح فرآیندها، تجهیزات و دستگاه ها و لوازم کمک آموزشی.

د)توجه به فرآیندهای آموزشی در حال اجراء در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها

هـ) شناسائی و طراحی فرآیندهای جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه، دانشکده یا موسسه آموزش عالی

و) ایجادفضای مناسب علمی جهت حضور مناسب اساتید در عرصه تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب یا نشریات

ز) ایجاد فضای رقابت سالم در عرصه تولید علم در سطح کشور

ح) ایجاد فرصت های جدید شغلی برای اساتید دانشگاه ها و موسسات‌ آموزشی و کمک آموزشی

ط) ایجاد بازار برای فرآیند های آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در راستای تولید علمی) ایجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی

جشنواره شامل دو بخش دانشگاهی و کشوری است؛ در بخش دانشگاهی معاونت آموزشی وزارت بهداشت از هر دانشگاه می‌خواهد در حیطه های مشخص آموزشی، فرآیندها و فعالیت‌های برتر و ارزشمندی در آن سال صورت گرفته شناسایی کرده و برترین‌ها را بر اساس مکانیسم خود دانشگاه به مرحله کشوری معرفی کند تا در بخش کشوری بهترین‌ها انتخاب و به عنوان فرآیندهای برتر کشوری معرفی شوند. پس از ابلاغ دستورالعمل و ارسال شیوه برگزاری جشنواره به دانشگاه ها، دانشگاه‌ها برای شناسایی فعالان این حوزه اعلام فراخوان می‌کنند و تیم‌هایی که بر روی فرآیندهای آموزشی نوآورانه، تحول‌آور و تحول‌خواه در دانشگاه به طور عملی کار کرده‌اند، فراخوان می شوند.

گفتمان جشنواره نیز مبتنی بر«انجام داده‌ام» است؛ بنابراین کسانی که صرفا صاحب نظریه و ایده ای اجرا نشده باشند امکان شرکت در جشنواره را نمی یابند. در ادامه تیم ها فرآیندهای خود را ارسال می کنند و هیات‌های داوری فرآیندها را بررسی و تعدادی از آن‌ها را با توجه به معیارهای خاصی انتخاب می‌کنند؛ پس از آن هر دانشگاه مجاز به ارسال یک فرآیند در هر حیطه است که در مجموع ۶ فرآیند می‌شود. فرآیندها به دبیرخانه جشنواره کشوری که در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزارت بهداشت مستقر است ارسال می شود و سپس فرآیندها به صورت کشوری داوری می شود تا برخورداری آن‌ها از مولفه‌های و شاخص‌های حداقلی به صورت دوباره بررسی می شود؛ عمدتا این بررسی برخوردار از یک حالت رقابتی و مقایسه‌ای است تا برترین فرآیندهای کشوری انتخاب شود.

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی و برای شناسایی و معرفی فرآیندهای آموزشی مطلوب کشوری، دانشگاهی و همچنین نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید در حیطه های روش­ ها و تکنیک­ های آموزشی، سنجش، ارزشیابی و اثربخشی آموزشی، مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی، فعالیت­ های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی، قوانین، مقررات و ساختارهای آموزشی، محصولات آموزشی و به منظور ارتقاء آموزش پزشکی برگزار می­ گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به دستورالعمل اجرایی پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری مراجعه کنید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!