علوم پزشکی مشهد و وارستگان

در این جلسه که روز دوشنبه مورخ 99/11/27 با حضور مدیران علوم پزشکی وارستگان و دکتر بحرینی رئیس، دکتر ثمینی معاون آموزشی و دکتر آبنوس مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدبرگزار شد، تعاملات و همکاری بین دانشگاه و مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه دکتر جهانگیر رئیس علوم پزشکی وارستگان، ضمن بیان تحولات آینده دانشگاه ها در حوزه آموزش، به معرفی و تبیین اهداف و چشم انداز این مرکز پرداخته و درباره امکانات و تمهیدات فراهم شده برای دانشجویان توضیحاتی را ارائه نمود.
در ادامه دکتر ثمینی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عملکرد علوم پزشکی وارستگان به عنوان تنها مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی وزارت بهداشت را در راستای تربیت دانشجویان بامهارت ، دانش محور و اخلاق مدار رضایت بخش دانست.
همچنین دکتر آبنوس مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه وارستگان در امور پژوهشی نیز موفق عمل کرده است، در خصوص همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی و وارستگان موافقت خود را اعلام کرد.
دکتر بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ضمن تایید نظرات دکتر آبنوس و دکتر ثمینی حمایت خود را از علوم پزشکی وارستگان اعلام نمود.
در پایان دکتر وارسته رئیس هیئت امنای علوم پزشکی وارستگان با اشاره به اینکه دکتر بحرینی همواره برای کمک به بهبود شرایط با سرعت اقدام می کنند، ضمن تشکر از حمایت و همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عنوان کرد همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد سبب ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی وارستگان بوده و خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!