نهاد رهبری

روز دو شنبه مورخ 16 دی ماه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان میزبان نمایندگان نهاد رهبری بود.

در این بازدید حاج آقا احمد زاده و جمعی ازهمکارانشان صورت گرفت ابتدا دیداری با حاج آقای فیض آبادی یکی از موسیس مرکز و آقای دکتر جهانگیر معاون دانشجویی فرهنگی  داشتند که در این دیدار در خصوص اهمیت نظارت نهاد رهبری بر روی برنامه ها و مفاد آنها تاکید شد و همچنین به پر رنگ تر شدن دغدغه های قرانی پرداختند واز ایشان خواستند تا در راه قرآن و عترت از دانشجویان حمایت های همیشگی شان را  ادامه دهند.

درادامه نیز احمد زاده به همراه حاج آقای یونسی نماینده نهاد رهبری در مرکز و پیش نماز دانشگاه دیداری با دانشجویان فعال کانون قران و عترت ماوا داشتند که دانشجویان از دغدغه هایشان با  ایشان صحبت کردند. همچنین ا حمد زاده در صحبت هایش با دانشجویان بر مواردی چون تشکیل شورای فرهنگی دانشجو واساتید و تشکیل ستاد اقامه نماز  تاکید کردندف همچنین از دانشجوبان خواستند تا اراپتبطشان را با نهاد رهبری حفظ کرده و بصورت سیستماتیک در دانشگاه عمل نمایند و تقسیم کار بهتری در برنامه ریزی و انجام برنامه های مذهبی-قرآنی داشته باشند. تشویق و ترغیب دیگر دانشجویان از طریق اهدای جوایز در نماز خانه و بدست حاج آقا و پر رنگ شدن فضای نماز خانه، اجرای مسابقه علمی کتابخوانی و دعوت از اساتید و دانشجویان دیگر و همچنین تشکیل اردو های فرهنگی از دیگر موارد تاکیدی ایشان به دانشجویان بود و از دانشجویان خواستند تا در این راه استوار و انقلابی عمل کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!