همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

حضور معاون آموزشی و مدیر EDC علوم پزشکی وارستگان در بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

دکتر فاطمه کیفی- معاون آموزشی و دکتر عاطفه صرافان – مدیر EDC علوم پزشکی وارستگان در بیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و چهارمین جشنواره ایده‌های نوآورانه دانشجویی حضور یافتند.

دکتر فاطمه کیفی، معاون آموزشی علوم پزشکی وارستگان درخصوص این همایش گفت:این جشنواره در ۳ روز با شعار “آموزش پزشکی در گذر از دوران کرونا، حفظ و ارتقاء کیفیت” برگزار شد. روز اول این همایش به جشنواره شهید مطهری و روز دوم و سوم آن به آموزش پزشکی اختصاص داشت.

در روز اول پیرامون جشنواره مطهری و حیطه‌های آن شامل: تدوین و بازنگری برنامه درسی، ارزشیابی آموزشی، مدیریت و رهبری آموزشی، طراحی و تولید محصولات آموزشی، یادگیری الکترونیکی و حیطه‌های یاددهی و یادگیری صحبت شد. در پایان روز اول اختتامیه جشنوراه مطهری برگزار شد که با سخنرانی وزیر محترم بهداشت و معاون محترم آموزشی وزارت همراه بود و در نهایت از دانشگاههایی که در حیطه های مختلف جشنواره مطهری شرکت کرده و امتیاز  کسب کرده بودند، تقدیر شد.

ایشان در ادامه افزود: در روز دوم کارگاه‌های و جلسات متنوعی از جمله پژوهش در آموزش علوم پزشکی،برنامه ریزی درسی، ارزشیابی دانشجویی، ارائه ایده‌های برتر دانشجویی، کوریکولوم پنهان، یاددهی و یادگیری، مدیریت و رهبری آموزشی برگزار شد.

دکتر کیفی درخصوص روز سوم این جشنواره بیان کرد: در روز سوم سخنرانی‌هایی در رابطه با توانمندسازی اعضای هیئت علمی، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی و بیان تجارب کلان مناطق انجام گرفت و در پایان اختتامیه این جشنواره برگزار گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!