جلسه آغاز سال

مهم‌ترین اهداف علوم پزشکی وارستگان در سال 1401

دوشنبه 15 فروردین 1401، جلسه ای با حضور همه اساتید و کارکنان علوم پزشکی وارستگان و با حضور دکتر جهانگیر- رئیس مرکز، دکتر کیفی- معاون آموزشی و سایر مدیران گروه‌ها به هدف بیان اهداف این مرکز در سال 1401 برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه دکتر جهانگیر ضمن تبریک آغاز سال نو، یکی از مهم‌ترین اهداف علوم پزشکی وارستگان را  افزایش نظم و بهره‌وری در بین اعضای هیات علمی، اساتید مدعو، کارکنان و دانشجویان بیان کرد و افزود خلاقیت در محتواهای آموزشی با استفاده از فناوری های نوین آموزشی (واقعیت مجازی، شبیه سازها و …) باید توسعه یابد تا سبب افزایش میزان رضایت دانشجویان و بهبود یادگیری آنان گردد به همین دلیل، یکی از معیارهای ارزیابی اساتید و کارکنان در سال 1401 بررسی میزان خلاقیت در آموزش و استفاده از فناوری های نوین آموزشی خواهد بود. ایشان با اشاره به اهمیت توسعه سیستمی سازی و دیجیتال سازی فرایندهای آموزشی و سازمانی در چابک سازی سیستم‌ها گفت با شروع سال جدید علوم پزشکی وارستگان به خوبی توانست در اولین روز آمار بالایی از کلاسها را با مشارکت حداکثری دانشجویان بصورت حضوری تشکیل دهد که این خود نشان دهنده نظم سازمانی و انعطاف بالای سیستم‌های فرآیند آموزشی است که موجب افتخار این مرکز است.

از دیگر اهداف مهمی که رئیس مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان به آن اشاره کرد،  ایفای نقش مسئولیت اجتماعی با کمک به حل برخی از مسائل جامعه با تاکید بر رسانه و مدیا بود که در این خصوص نیز  میزان انجام فعالیتهای تاثیرگذار اجتماعی در ارزیابی اساتید و کارکنان موثر خواهد بود.

پس از آن دکتر کیفی- معاون آموزشی ضمن ارائه گزارش کاملی از فعالیت‌های دو ساله حوزه معاونت آموزشی در دوران کووید 19 ارائه کرد و گفت تمام موفقیت ها و فعالیتهای انجام شده در این مدت مرهون خدمات و راهنماییهای ارزنده دکتر ابوالحسنی بوده است. همچنین دکتر کیفی از سایر همکارانی که در انجام و اجرای خوب این فعالیتها همکاری داشتند نیز تشکر ویژه ای کرد.

در پایان خانم قائینی، کارشناس منابع انسانی نیز نکاتی را در خصوص مدیریت زمان و انجام کارها برای افراد حاضر در جلسه ارائه کردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!