پیرو نامه مورخ 25/ 12/ 99 از طرف وزارت بهداشت مبنی بر انعقاد تفاهم نامه ای بین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با توجه به تاکید معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت در خصوص لزوم همکاری وزارتین در زمینه های آموزشی، پژوهش و فناوری، به درخواست علوم پزشکی وارستگان دیداری بین دو معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی و وارستگان برگزار گردید.

 روز شنبه مورخ 26 تیر ماه در جلسه ای رئیس علوم پزشکی وارستگان دکتر جهانگیر، معاون اموزشی دکتر کیفی و مدیران گروه های اموزشی  با معاون اموزشی دکتر پیشقدم و دکتر بیگدلی مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه فردوسی دیدار کردند، در این جلسه که با معرفی فعالیت ها و دستاوردهای علوم پزشکی وارستگان به دکتر پیشقدم شروع شد به پیشرفت های مهم آموزشی وارستگان در خصوص آموزش معکوس، استفاده از گیمیفیکیشن در آموزش و شروع طرح کلاس های هیبریدی و مغز دوست نیز اشاره گردید و به ایجاد همکاری های بیشتر پیرامون مسائل آموزشی و علمی تاکید گردید.

پس از معرفی وارستگان با توجه به رشته هایی که در وارستگان وجود دارد، دکتر بیگدلی بیشتر در خصوص استفاده از امکانات دانشکده ها مسائلی را مطرح نمود و بیان داشت که همکاری در سطح دانشکده ها نیز می تواند برای دو دانشگاه مسمر ثمر باشد. ایشان در ادامه همکاری بادانشکده مهندسی با زیر رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی پزشکی و برق را پیشنهاددادند. سایر پیشنهادات ایشان به دانشکده دامپزشکی نیز اشاه کردند و همچنین نظر دانشگاه فردوسی را مبنی بر همکاری میان رشته ای اعلام کردند که برای مثال به همکاری مشترک بین رشته های علوم پایه مانند ریاضی، ریاضیات زیستی و آمار زیستی اشاره کردند.
در ادامه به واحد دیگری که اشاره شد پزوهشکده علوم زیستی بود که با توجه به علوم پزشکی بودن وارستگان میتوان همکاری خوبی بین این  دو واحد شکل داد.
بیگدلی اینچنین ادامه داد که همکاری در حوزه های نظری وزیر بنایی آینده روشن تری برای هر دو دانشگاه خواهد داشت که شامل مواردی چون برنامه ریزی درسی و آموزشی، برنامه نظارت و ارزیابی آموزشی و برنامه رشد یا شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، می گردد.

سپس، دکتر پیشقدم در خصوص همکاری های زیربنایی بیشتر توضیح دادند و توصیه هایی مبنی بر اهمیت دادن به کیفیت آموزش، آموزش عملی به دانشجویان و دخیل نمودن ایده های نوآورانه در آموزش داشتند. همچنین ایشان رمز موفقیت در امور آموزشی اهمیت دادن به کیفیت آموزشی در دانشگاه ها دانست و از دانشگاه وارستگان برای داشتن برنامه های آموزشی مهارت محوری  و ترکیبی تقدیر کردند.

در پایان هر دو معاونت از ایجاد یک موافقت نامه بین دو دانشگاه استقبال کردند که نسخه اولیه تقدیم دکتر پیشقدم گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!