بازدید نوروزی

به گزارش مفدا وارستگان، در تاریخ 18 فرودین ماه، جلسه دید و بازدید نوروزی اساتید و همکاران علوم پزشکی وارستگان برگزار شد، در این بازدید جهانگیر قائم مقام ریاست، ضمن خیر مقدم به اساتید و همکاران واحد های مختلف، سال جدید را تبریک گفته و از زحمات یکایک آن ها در سال گذشته قدردانی کرد.
در ادامه جلسه، وی اولویت های وارستگان در سال 1398 را مطرح کرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- بهبود سیستم ارزیابی عملکرد اساتید و کارکنان با تاکید بر تقویت انگیزه های آنان
2- توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه بین الملل
3- استفاده هر چه بیشتر از زبان انگلیسی در وارستگان، در راستای حرکت به سمت اینکه زبان انگلیسی زبان دوم مرکز شود
4- تلاش در افزایش مهارت های دانشجویان به صورت خلاقانه فراتر از آموزش های کارگاهی و کلاسی
5- افزایش بهره وری و مدیریت بهینه منابع با توجه به شرایط کنونی کشور
6- کمک به تقویت برندینگ وارستگان، به عنوان دانشگاهی متمایز و مهارت محور
7- توجه بیشتر اساتید، مدیران و کارکنان یادگیری و توانمندسازی فردی
در ادامه موارد فوق جهانگیر اضافه کرد، آنچه که آوازه وارستگان است، نظم آن است و این مهم لازم است بیش از گذشته تقویت شود. وی همچنین افزود: در وارستگان از تفکر متفاوت داشتن استقبال می کنیم که قطعا منجر به نقد درون سازمانی خواهد شد و طبیعتا با ساز مخالف زدن متفاوت است

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!