کنفرانس کنترل کیفی داخلی

شرکت در کنفرانس علمی کنترل کیفی داخلی و خارجی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی جهت ارتقا سطح اطلاعات خود در زمینه کنترل کیفی آزمایشگاه‌ها، در تاریخ یکم شهریور ماه در کنفرانس علمی یکروزه با موضوع کنترل کیفی داخلی و خارجی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، شرکت کردند.کنترل کیفی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی به منظور اطمینان از دقت و قابلیت اعتماد نتایج آزمون‌های بیوشیمیایی انجام می‌شود. این کنترل‌ها برای ارزیابی و تضمین کیفیت روند آزمایش‌ها و تجهیزات استفاده می‌شوند.
همچنین در تاریخ 13 شهریور با حضور تمامی اعضای گروه علوم آزمایشگاهی جلسه‌ای در جهت نقد و بررسی کنفرانس کنترل کیفی برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر جاوید در خصوص کلیات کنترل کیفی و خطاهای پره و پست و آنالیتیکال صحبت کردند و بیان داشتند که خطاهای پره آنالیتیکال جز بسیار مهمی از خطاهای آزمایشگاهی را شامل می‌شود. ایشان مثال‌های زیادی از خطاهای پره آنالیتیکال زدند . در ادامه ایشان به مبحث متد ولیدیشن پرداختند، این‌که یک آزمایشگاه ابتدایی‌ترین کاری که باید قبل از کنترل کیفی داخلی خود انجام دهد، این است که به هیچ عنوان کیت نامعتبر و یا دستگاه بد را به آزمایشگاه خود راه ندهد. ایشان در پایان گراف‌های آپدیت کنترل کیفی را به تفضیل بیان داشتند که این نمودارها خیلی راحت‌تر از قبل می‌تواند خطاهای آزمایشگاهی را به ما نشان دهد.

کنفرانس علمی یکروزه با موضوع کنترل کیفی داخلی و خارجی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!