آموزش ویژه کارکنان

یکشنبه ۱۰ مرداد کارگاه نیروی انسانی برنامه ریزی عملیاتی با روش OKR با تدریس دکتر جهانگیر به همت مهارتکده بصورت هیبریدی و با حضور اساتید و همکاران در علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.
در این کارگاه دکتر جهانگیر گفت مدل OKR یکی از مدل های قدرتمند در حوزه برنامه ریزی  است و مخفف اهداف و نتایج (Objectives & key results) است و این امکان را می دهد که با مشارکت اجزای مختلف سازمان اهداف تنظیم گردد. به بیان دیگر OKR مدلی برای هدف گذاری مشارکتی در سطح سازمان، تیم ها و افراد است. این مدل کمک زیادی به چابک سازی فرایندهای سازمان می کند و یک روش مدیریتی برای تمرکز کل سازمان بر روی اهداف و مسائل مهم در بین تمام اولویت هاست.
در ادامه دکتر جهانگیر بیان کرد : ساختار OKR شامل چشم انداز، اهداف، نتایج کلیدی و نهایتا اقدامات است.ابتدا هر سازمان یک چشم انداز مدنظر دارد و طبق ان اهدافی را درنظر میگیرد که بصورت کیفی تعریف میشود و باید الهام بخش باشد. در قدم بعدی به تناسب objectives، نتایج کلیدی باید بصورت کمی مشخص شود تا key results قابل اندازه گیری باشد و در نهایت اقداماتی برای هر هدف تعریف میشود که محدودیتی در تعداد اقدامات نخواهد بود و گاها برای یک هدف باید بیش از ۱۰ اقدام صورت گیرد.
در پایان دکتر جهانگیر افزود با ارتباط برقرار کردن بین اهداف و نتایج قابل سنجش میتوان میزان پیشرفت ماهانه هر بخش بصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد و همه شرکت کنندگان در کارگاه اهداف، نتایج واقداماتی برای خود تعیین کرده و برای بررسی با دیگران به اشتراک گذاشتند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!