آیین‌نامه حضور و غیاب

قابل توجه دانشجویان محترم

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از سه هفدهم، دروس عملی و آزمایشگاهی از دو هفدهم و دروس کارآموزی در عرصه از یک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز نماید، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.

تبصره 1 : غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود.

تبصره 2 : در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه یا مؤسسه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می‌گردد.

  • با عنایت به آیین‌نامه آموزشی دانشجو موظف است برای تمامی غیبت‌های خود حتی یک جلسه غیبت، مستندات لازم ارائه نماید در غیر اینصورت استاد می‌تواند برای درس او نمره صفر ثبت نماید.
  • دانشجو موظف است بلافاصله بعد از غیبت مدارک و مستندات لازم را به گروه ذیربط ارائه و پس از دریافت تأییدیه لازم به کارشناس ذیربط در اداره آموزش تحویل نماید.
  • گواهی‌های پزشک قبل از ارائه می‌بایست به تأیید پزشک معتمد مرکز برسد.
  • دانشجو موظف است در کلاس‌های درسی که در نظر دارد زمان حذف و اضافه انتخاب نماید، از اولین جلسه تشکیل کلاس در کلاس درس حضور یابد.
  • تأخیر بیش از 15 دقیقه غیبت محسوب می‌شود.
  • استاد می‌تواند در صورت تکرار تأخیر دانشجو از پذیرش وی در کلاس خودداری نماید.
  • سیستم حضور و غیاب آنلاین دانشکده پس از ثبت غیبت توسط استاد در ساعت 20 همان روز از طریق پیامک غیبت دانشجو را به اطلاع خانواده او می‌رساند.
  • دانشجو موظف است هنگام حضور و غیاب بعد از خذف و اضافه دقت نماید تا در صورت انتخاب واحد دروس جدید نامش در لیست حضور و غیاب ثبت شده باشد و صرف اضافه شدن نام دانشجو به صورت دستی به لیست حضور و غیاب به معنی انتخاب واحد دانشجو نبوده و آموزش هیچ مسئولیتی را در قبال عدم انتخاب واحد بموقع دانشجو نمی‌پذیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!