نظارت بر نشریات

در دومین جلسه نظارت بر نشریات که دوشنبه 8 آذر با حضور مدیر امور فرهنگی، مسئولین امور دانشجویی و نماینده مدیر مسئولان نشریات دانشجویی برگزار گردید با درخواست انتشار نشریه آی تی ژن و همچنین تغییر نحوه انتشار نشریه انارستان از دوماه‌نامه با فصلنامه موافقت شد.

 دومین جلسه نظارت بر نشریات، دوشنبه 8 آذر با دکتر جاویدحضور – مدیر امور فرهنگی، دکتر حسن زاده-مسئولین امور دانشجویی رشته علوم آزمایشگاهی، دکتر مقبلی-مسئولین امور دانشجویی رشته فناوری اطلاعات سلامت، دکتر سیفی- مسئولین امور دانشجویی رشته علوم تغذیه و همچنین  نماینده مدیر مسئولان نشریات دانشجویی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای پیمان حلیمی به عنوان نماینده مدیر مسئولان نشریات دانشجویی علوم پزشکی وارستگان، آقای امیرحسین محمدبیگی مدیرمسئول نشریه رضوان به عنوان نماینده جدید مدیر مسئولان نشریات دانشجویی علوم پزشکی وارستگان معرفی شد.

همچنین در این جلسه، مجوز نشریه جدید انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت مورد بررسی و مورد تایید قرار گرفت . مدیرمسئولی این نشریه که با نام آی تی ژن شروع به فعالیت خواهد کرد، را خانم فاطمه پزشکی برعهده دارد.دانشجویان ورودی جدید رشته فناوری اطلاعات سلامت هم جز این نشریه هستند که این خود یکی از نقاط قوت این نشریه محسوب می‌شود.

در ادامه درخواست نشریه انارستان مبنی بر تغییر زمان انتشار این نشریه ادبی از دوماهنامه به فصلنامه،  بررسی شد که اعضای کمیته نظارت بر نشریات با این درخواست موافقت کردند.همچنین مدیر مسئول و سردبیر این نشریه نیز تغییر کرد و خانم مریم یوسفی جایگزین خانم حانیه توتونی در نشریه انارستان شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!