وبینار آموزش مداوم

وبیناریک روزه آموزش مداوم ” استانداردهای کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب شناسی” به همت گروه علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان و با تدریس اساتید محترم دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی آقای دکتر فارسیانی، آقای دکتر منصوری، خانم دکتر قویدل و خانم دکتر حسن زاده با هدف اخذ نتیجه صحیح و درست ، اندازه گیری دقیق نمونه های آزمایشگاهی و شناسایی خطاهای آزمایشگاه با 3 امتیاز باز آموزی برای تخصص آسیب شناسی،علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی،کارشناسی ارشد و دکترای قارچ شناسی، کارشناسی ارشد و دکترای میکروب شناسی و با 2.25 امتیاز برای کارشناسی ارشد و دکترای ویروس شناسی و 1.5 امتیاز برای کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی بالینی به همت گروه علوم آزمایشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در علوم پزشکی وارستگان ، مورخ 31 شهریورماه 1400 برگزار گردید.
مهمترین مواردی که در این وبینار آموزش مداوم بحث و آموزش داده شد:
• هدف از کنترل کیفی و اصول آن
• کنترل کیفی دستگاه ها، محلول ها و محیط ها در آزمایشگاه میکروب شناسی
• کنترل کیفی دیسک ها و آنتی بیوگرام
• معرفی نرم افزار WHOnet

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!