رتبه بندی رعد

علوم پزشکی وارستگان در نخستین دوره رتبه‌بندی جامع علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور موسوم به رعد ۱۴۰۰ که با همکاری و مشارکت سه معاونت فرهنگی و دانشجویی، آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده است در دانشگاه های با ماموریت خاص در بعد دانشگاه نسل آینده و فناور رتبه اول و در بعد پاسخگویی رتبه دوم را کسب کرده است.

به گزارش مفدا وارستگان، نتایج رتبه بندی علمی دانشگاههای علوم پزشکی (رعد) است  با مشارکت فعال سه معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری و فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۴۰۰ به انجام رسیده است. در رتبه بندی علمی دانشگاههای علوم پزشکی موسوم به رعد- ۱۴۰۰ تلاش شده  تا با دیدگاهی تلفیقی به فعالیت های دانشگاهی؛ علاوه بر تجمیع رتبهبندیهای آموزشی و پژوهشی،  ارتقای کیفی فعالیتهای حوزه فرهنگی-دانشجویی نیز مد نظر قرار گیرد؛ چرا که امروزه با ظهور دانشگاههای نسل آینده و فناور، دانشگاهها علاوه بر اهتمام و رقابت برای کسب جایگاه های کیفی در آموزش و پژوهش، تلاش میکنند با معرفی و ارایه کیفیت بالایی از فرهنگ دانشگاهی، رضایت دانشجویان و دانشگاهیان را نیز تضمین نمایند به همین جهت در رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی با تمرکز بر سه حوزه اصلی فعالیت های مؤسسات آموزش عالی یعنی آموزش، تحقیقات و فناوری، و دانشجویی و فرهنگی، در شش وجه  «بعد انسان‌ساز و حکمت‌بنیان» ، «بعد پاسخ‌گویی» ، «بعد بین‌الملی» ، «بعد سرآمدی و مرجعیت» و « دانشگاه نسل آینده و فناور» و«بعد مأموریت گرایی» مورد ارزیابی قرار گرفته است.

علوم پزشکی وارستگان در بعد دانشگاه نسل آینده و فناور،با امتیاز 37.59  در رقابت با دانشگاه تربیت مدرس، شاهد، بقیه الله و ارتش توانست  رتبه اول را کسب کرده و سایر دانشگاه ها به ترتیب در رتبه دوم تا پنجم قرار گرفته اند.توسعه فناوری در بستر دانشگاه های نسل آینده نشانگری از همت دانشگاهها در بازمهندسی ساختارها و فرآیندها مطابق شرایط نوین جهان و ایجاد زیرساخت هایی با سمت و سوی فناوری و کارآفرینی می باشد.

در بعد پاسخگویی نیز علوم پزشکی وارستگان با امتیاز 34.45 در این ارزیابی رتبه دوم را بدست آورده که این نشان از شفافیت و پاسخگویی مسئولین دانشگاه نسبت به دغدغه های دانشجویان و جامعه دارد.بعد پاسخگویی به عنوان یکی از ارکان اساسی این ارزیابی به اهمیت شفافیت و پاسخگویی  نهادهای آکادمیک اشاره دارد. زیست بوم دانشگاه بایستی نسبت به تحولات اجتماعی پیرامونش حساس باشد. ضروری است دانشگاه دغدغه تحولات اجتماعی داشته و فضای دانشگاه در حساس کردن اعضاء خود اعم از کادر هیات علمی و غیرهیات علمی و دانشجویان نسبت به مسائل اجتماعی موثر عمل نماید.

در بعد بین المللی سازی، علوم پزشکی وارستگان با امتیاز 32.50 در رده سوم قرار گرفته است. اهمیت این فاکتور از این جهت است که دانشگاه ها باید بتوانند امکان ورود دانشمندان کشور به شبکه جهانی تعاملات علمی را مهیا سازد. ضروری است شرایط لازم برای تبادلات علمی بین المللی اساتید و دانشجویان در نهاد دانشگاه فراهم شود. همچنین دانشمندان ما از فرصت برابر با سایر دانشمندان برای نشر دانش تولیدی خود بهره مند شوند .

در بعد ماموریت گرایی نیز علوم پزشکی وارستگان با کسب امتیاز 30 توانسته رتبه چهارم را کسب نماید، دانشگاه رسالت مدار و ماموریت گرا به اهمیت دانشگاه ها در شناسایی نیازهای بومی و آمایشی میپردازد و هدف این است که تربیت شدگان دانشگاه بتوانند در خلق فرصت های محلی و بومی نقش موثری ایفا کنند. پس لازم است دانشگاهها ظرفیت های خویش را شناخته ، ماموریت هایی متناسب با ظرفیت های منطقه ای خود تعریف کنند و جهت تحقق ماموریت های تعریف شده برنامه ریزی های لازم را داشته باشند .

گفتنیست  در این ارزیابی هر دانشگاه/دانشکده با دانشگاه های همتای خود مقایسه شده و به همین جهت در جداول رتبه بندی، رتبه دانشگاه های همتا بصورت جداگانه آورده شده است و با توجه به تفاوت مأموریت های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ،رتبه بندی 69 دانشگاه/ دانشکده/ مؤسسه آموزش عالی سلامت در پنج رده مأموریتی قرار گرفته  که عبارتند از دانشگاههای علوم پزشکی مرکز کلان مناطق آمایشی و دانشگاههای بزرگ تهران شامل 13 دانشگاه،دانشگاههای علوم پزشکی مرکز استان، شامل 20 دانشگاه،دانشگاههای علوم پزشکی غیر مرکز استان، شامل 15 دانشگاه،دانشکدههای علوم پزشکی مستقل، شامل 16 دانشکده،دانشگاه های با مأموریت خاص، شامل 5 دانشگاه/ مؤسسه که علوم پزشکی وارستگان به همراه دانشگاه تربیت مدرس، ارتش، شاهد و بقیه الله در گروه دانشگاه های با مأموریت خاص قرارگرفته است.

برای دریافت pdf  نتایج رتبه‌بندی جامع علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی (رعد ۱۴۰۰) اینجا کلیک کنید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!