دوره حضوری RealTime-PCR

به همت گروه علوم آزمایشگاهی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، دوره حضوری 16 ساعته  ” Real-Time PCR”  با تدریس خانم دکتر کیفی، آقای دکتر حبیبی دکتری و آقای دکتر جاوید در اسفند 99 برگزار شد.

دوره حضوری 16 ساعته  ” Real-Time PCR” به همت گروه علوم آزمایشگاهی و با تدریس خانم دکتر کیفی دکتری بیوشیمی بالینی، آقای دکتر حبیبی دکتری هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، آقای دکتر جاوید دکتری بیوشیمی بالینی در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ، در اسفند 99  برگزار گردید.
مهمترین مواردی که در این دوره عملی حضوری آموزش داده شد:
1- اساس  Real-Time PCR ، مزایا و کاربردهای آن
2- مفاهیم پایه و اصول فلورسانس و انواع رنگهای مورد استفاده
3- روشهای سنجش با استفاده از PCR   Real- Time
4- روشهای تعیین کمیت با Real- Time PCR
5- انواع پروبهای مورد استفاده در Real-Time PCR
5- انجام روشهای Real-Time PCR  و آنالیز داده های حاصل

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!