نشریه RBMB جزء بیست نشریه برتر علوم پزشکی کشور معرفی شد

براساس گزارش‌های استنادی نشریات علوم پزشکی کشور، نشریه Reports of Biochemistry & Molecular Biology که توسط مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان منتشر میشود به عنوان یکی از بیست نشریه پراستناد شناخته شده است.

نشریه RBMB از ژورنال های peer review است که توسط مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان منتشر میشود. این نشریه رایگان و برای همگان قابل دسترس بوده و دکتر عبدالرضا وارسته به عنوان مدیرمسئول و دکتر فاطمه واحدی به عنوان سردبیر در این نشریه فعالیت دارند.
از سال 2012 تا 2018 مجله به صورت دوفصلنامه (دو بار در سال) منتشر می گردید لذا با توجه به ارسال مقالات زیاد و استقبال پژهشگران داخلی و خارجی از سال 2018 با موافقت اعضا مجله RBMB، مجله به فصلنامه تغییر پیدا کرد و امروزه نه تنها از ایران بلکه از هندوستان، مصر و سایر کشورهای آسیایی مقاله برای مجله ارسال می شود.

زمینه تحقیقاتی مجله RBMB  به عنوان یک مجله پزشکی بر مطالعات بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی تاکید ویژه دارد و مقالات حوزه بیوشیمی بالینی و پزشکی ، زیست شناسی سلولی و مولکولی ، ایمونولوژی مولکولی، بیوفیزیک و … را شامل میشود.  این نشریه مقالات اصلی و مروری ، مقالات مربوط به آزمایشات و موارد بالینی و  همچنین مقالاتی که دارای بینشی جدید در مورد بیوشیمی و زیست است را در برمیگیرد. Reports of Biochemistry & Molecular Biology که در پایگاه های معتبر علمی از جمله PubMed ،  Chemical Abstracts Service (CAS) ، Who-emro،Scopus، Web of Science(ISI)و.. نمایه شده است براساس گزارش‌های استنادی نشریات علوم پزشکی کشور، به عنوان یکی از بیست نشریه پراستناد معرفی گردید.

در گزارش JCR  تنها نشریاتی میتوانند شرکت کنند که درجه علمی آنها علمی – پژوهشی بوده و سابقه انتشار حداقل 3 سال را داشته و در سال مورد گزارش منتشر شده باشند.بر این اساس تعداد کل نشریات مصوب پزشکی 436 عدد بوده که مجله  RBMB جایگاه پانزدهم را به عنوان نشریه پراستناد کسب کرده است. در این مجله  تا کنون 23 دوره مقاله منتشر شده است که 7 مقاله متعلق به 10 دوره اول و  13 دوره آخر هم 15 مقاله بارگزاری شده است.

گزارش استنادی نشریات یک روش برای کیفیت سنجی انتشارات علمی است.  بررسی ها نشان میدهد که نشریات انگلیسی زبان از نظر میزان استنادهای اخذ شده در بین نشریات داخلی مورد اقبال بیشتری واقع شده اند چون در نمایه های معتبر بین المللی مانند(PubMed ،ISI و Scopus ) حضور دارند بطوریکه 34 نشریه اول تماماً انگلیسی زبان هستند که نشریه RBMB  نیز جزء آنها میباشد.
این موفقیت بزرگ که مرهون تلاش‌های بی‌وقفه و مداوم اعضای این نشریه است را تبریک میگوییم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!