سفیر سلامت

نشست سفیر سلامت انجمن علمی تغذیه


با همکاری مرکز بهداشت شماره یک مشهد، انجمن علمی علوم تغذیه و با حضور 60  نفر از دانشجویان فعال، همایش سفیران سلامت دانشجویی به مدت دو ساعت در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

در این طرح ملی دانشگاه، به منظور ترویج آموزش سلامت، دانشجویان، سفیران سلامت میشوند و با گذراندن هشت ساعت آموزش و استفاده از کتاب خودآموز، به عنوان سفیران سلامت در خانواده ها خواهند بود تا در مدارس، دانشگاه و خانواده های ایرانی، حداقل یک سفیر سلامت وجود داشته باشد.

در این نشست کارت عضویت سفیر سلامت به دانشجویان علاقه مند و فعال توزیه شد، در ادامه نیز مباحثی در رابطه با خود مراقبتی در ارتقاء سلامت توسط کارشناس آموزش سلامت مرکز بهداشت شماره 1 مشهد اعلام گردید. سرفصل‌های ارائه شده در این همایش شامل مهارت های زندگی از جمله مهارت کنترل خشمریال مدیریت استرس و حل تعارضات و … بود. زارعی مسئول فعالیت های دانشجویی گروه علوم تغذیه نیز اذعان داشت که دانشگاه و جامعه می تواند از این ظرفیت جوان و کوشا برای اجرای کمپین های سلامت برای تمامی احاد مردم و ترویج فرهنگ سلامت علی الخصوص سلامت تغذیه ای و آگاهی بخشی استفاده کرد. این نشست با استقبال خوب دانشجویان فعال انجمن علمی علوم تغذیه و سایر دانشجویان نیز روبرو گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!