سارکوپنی

اجرای طرح ارزیابی شیوع سارکوپنی در افراد سالمند در وارستگان


مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در راستای اجرای طرح های پژوهشی، ارزیابی شیوع بیماری سارکوپنی را در سطح شهر مشهد از دوشنبه 17 تیرماه 98  آغاز نمود.

با توجه به شیوع رو به افزایش بیماری سارکوپنی در جمعیت سالخورده و افزایش ناتوانی در این گروه از افراد در سطح جهان و  ایران ، پیشگیری و کنترل این بیماری،  مهم ترین اصل در زمینه کاهش خطرات مرگ میر ناشی از سارکوپنی  تلقی می گردد.

بدین منظور مرکز آموزش عالی وارستگان برای نخستین بار در سطح شهر مشهد ، طرح ارزیابی شیوع سارکوپنی را آغاز نموده است، در این طرح 400 فرد بزرگسال بالای 55 سال مربوط به مراکز بهزیستی و بازنشستگی  سطح شهر مشهد  با استفاده از دستگاه آنالیزترکیب  بدن (BIA) ،  تست سرعت و قدرت عضلانی دست،  مورد ارزیابی قرار می گیرند.

شروع این طرح با ارزیابی سالمندان مرکز یادگار مشهد آغاز گردید و تمامی سالمندان این مرکز از نظر بیماری سارکوپنی مورد ارزیابی و مشاوره قرار گرفتند. این طرح تا پایان شهریور 98  در مرکز آموزش عالی وارستگان ادامه خواهد داشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!