طرح ارزیابی شیوع بیماری سارکوپنی

اعضای کانون های بازنشستگی کشوری خراسان رضوی به طرح "ارزیابی شیوع بیماری سارکوپنی در سطح شهر مشهد" پیوستند.


مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در راستای اجرای طرح پژوهشی “ارزیابی شیوع بیماری سارکوپنی در سطح شهر مشهد در سال 1398” اقدام به برگزاری جلسات توجیهی ویژه کانون های بازنشستگی سطح شهر مشهد نموده است، در این جلسه که با حضور مدیران کانون های بازنشستگی شهر مشهد به ریاست جناب آقای مهندس کریم دادی ریاست محترم صندوق بازنشستگی کشوری استان خراسان رضوی ،در روز چهارشنبه مورخ 23/05/98 برگزار گردید.

مجریان طرح سرکار خانم دکتر پزشکی معاون پژوهش و فناوری مرکز و سرکار خانم زهره حسینی عضو هیات علمی گروه تغذیه به همراه تعدادی از دانشجویان رشته تغذیه به معرفی طرح پرداخته و شرایط ورود به طرح و ارزیابی را برای مدیران کانون های بازنشستگی به تفصیل توضیح دادند.

مدیران کانون های بازنشستگی ضمن استقبال از طرح مذکورآمادگی خود را جهت اطلاع رسانی های لازم در قالب طرح ارزیابی سلامت بازنشستگان اعلام داشتند، از سوی دیگر در پایان این جلسه مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان متعهد گردید که کلیه خدمات ارزیابی ترکیب بدن مراجعه کنندگان را به صورت رایگان ارائه دهد و در صورت حصول نتیجه ای مبنی بر شیوع قابل توجه این عارضه، برگزاری جلسات آموزشی گروهی جهت ارائه روش های کنترل سارکوپنی در سالمندان برای بازنشستگان سطح شهر مشهد را در برنامه های آتی خود قرار دهند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!