انجمن علمی

عضو گیری انجمن های علمی در روز چهارشنبه 1 آبان ماه در علوم پزشکی وارستگان.

پس از برنامه ریزی انجمن های علمی در مرکز آموزش عالی علوم علومپزشکی وارستگان، روز گذشتنه عضو گیری و ثبت نام انجمن های علمی سه رشته علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه و فناوری اطلاعات سلامت با حضور پر شور دانشجویان واساتید برگزار گردید.

وحید یعقوبی هیات علمی علوم آزمایشگاهی و مسئول فعالیت های دانشجویی این گروه که منتور انجمن علمی این رشته نیز می باشد در این خصوص گفت: «انجمن های علمی اجتماعات دانشجویی باهدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان هستند که با ترکیب فعالیت های علمی، آموزشی و تفریحی به حوزه های دانشی فراتر از کلاس های درس می پردازند و دانشجویان می توانند در بخش های مختلفی فعالیت داشته باشند»

دانشجویان در بخش های مختلفی مانند فضای مجازی، نشریه، مناسبت ها، همایش ها، کنگره ها و کارگاه ها می توانند فعالیت نمایند که این بخش ها در ثبت نام در نظر گرفته بود. ثبت نام و عضو گیری با استقبال پر شور دانشجویان روبرو شد و ایشان توانستند با فعالیت های بیشتر این حوزه آشنا گردند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!