کارگاه جستجوی موفق در پایگاههای اطلاعاتی لاتین

کارگاه جستجوی موفق در پایگاههای اطلاعاتی لاتین

به همت مدیریت پژوهش و فناوری و به مناسبت هفته پژوهش، در 21 آذرماه کارگاه جستجوی موفق در پایگاههای اطلاعاتی لاتین، با حضور دانشجویان برگزار شد.
در ابتدای شروع کارگاه سرکار خانم دکتر گمرکی مدرس کارگاه ( دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس ادبیات انگلیسی ) ضمن گرامیداشت هفته پژوهش، در مورد ساختار کلی مقاله نکاتی را یادآور شد و سپس به معرفی پایگاههای اطلاعاتی پرداخت و به صورت گام به گام فرایند جستجوی موفق در پایگاههای اطلاعاتی را شرح داد.
از جمله عناوین آموزشی ارائه شده در این کارگاه برای دانشجویان مقطع کارشناسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
گام اول: پیدا کردن موضوع
گام دوم: پیدا کردن کلید واژه ها
گام سوم: انتخاب پایگاههای معتبر متناسب با موضوع تحقیق
گام چهارم: آغاز جستجو
در نظر گرفتن این کارگاه برای دانشجویان کارشناسی با هدف تقویت مهارت‌های پژوهشی دانشجویان بود.

کارگاه جستجوی موفق در پایگاههای اطلاعاتی لاتین

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!