کارگاه انالیز اسپرم

برگزاری کارگاه حضوری "آنالیز اسپرم"

 کارگاه حضوری ( تئوری و عملی) آنالیز اسپرم با تدریس آقای دکتر حسین جاوید متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیئت علمی مرکز و آقای امیرحسین عبادی کارشناس علوم آزمایشگاهی و با همکاری انجمن علمی گروه علوم آزمایشگاهی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان با هدف نحوه آنالیز اسپرم در تاریخ 17 آذرماه 1400 در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

یکی از مهم ترین آزمایشاتی که در آقایان انجام می شود و قدرت باروری آنها را مورد بررسی قرار می دهد انجام آزمایش اسپرموگرافی می باشد. نتیجه آنالیز این آزمایش می تواند در تشخیص و تعیین تعداد، حرکت و جنس اسپرم کمک کننده باشد.

کارگاه حضوری ( تئوری و عملی) آنالیز اسپرم با تدریس آقای دکتر حسین جاوید متخصص بیوشیمی بالینی و عضو هیئت علمی مرکز و آقای امیرحسین عبادی کارشناس علوم آزمایشگاهی و با همکاری انجمن علمی گروه علوم آزمایشگاهی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان با هدف نحوه آنالیز اسپرم در تاریخ 17 آذرماه 1400 توسط مهارتکده مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

مهمترین مواردی که در این کارگاه حضوری 5 ساعته آموزش داده شد، عبارتند از:

  • آشنایی با اصول نمونه گیری و نگه داری نمونه اسپرم
  • روش‌های  آماده سازی و انجام بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی اسپرموگرام چیست؟
  • آشنایی با انواع  مورفولوژی (ریخت شناسی)  اسپرم و انواع آن
  • آشنایی با نرم افزار CASA
  • شنایی با تکنیک SDF

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!