آشنایی با مکمل های ورزشی

برگزاری وبیناریک روزه مجازی آنلاین ” آشنایی با مکمل های ورزشی “

به همت گروه علوم تغذیه علوم پزشکی وارستگان وبینار کاربردی یک روزه مجازی آنلاین ” آشنایی با مکمل های ورزشی “سه شنبه 19 اسفند برگزار شد.

وبینار کاربردی یک روزه مجازی آنلاین ” آشنایی با مکمل های ورزشی ” با تدریس آقای دکتر رمضانی دکترای تغذیه به همت گروه علوم تغذیه علوم پزشکی وارستگان با استقبال دانشجویان گروه تغذیه در روز سه شنبه 19 اسفند99 برگزار گردید.
مهمترین مواردی که در این وبینار بحث و آموزش داده شد:
•   معرفی کلی مکمل های افزایش دهنده عملکرد ورزشی
•  معرفی مکمل های بهبود دهنده ی ترکیب بدن
•  کاربرد و شناسایی انواع مکمل ها در ورزش های قدرتی
•  کاربرد و شناسایی انواع مکمل ها در ورزش های استقامتی
•  کاربرد و شناسایی انواع مکمل ها در ورزش های تیمی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!