جلسه هدف گذاری

شروع به کار جلسات گزارش عملکرد سال 98-97 در علوم پزشکی وارستگان


جلسات گزارش عملکرد سال 98-97 در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در حال برگزاری است.
همواره  سازمان ها به دنبال این هستند که تا با ارائه یک گزارش سالانه خوب ، اقدامات صورت گرفته در طول یک سال و یا فعالیت های سال آینده را نمایش دهند. هم اکنون نیز واحد های مختلف مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در حال برگزاری جلسات گزارش عملکرد سالیانه خود هستند. این مرکز نیز از این قاعده مستثنا  نبوده و هر ساله در مرداد ماه پیش از شروع سال تحصیلی جدید واحد های مختلف به ارائه گزارش عملکرد خود در طی سال گذشته اقدام می کنند.
جلسات برنامه عملیاتی
این جلسات از 3 مرداد ماه آغاز  شده است و تاکنون 7 واحد ؛ توسعه منابع و نیروی انسانی، دفتر مشاوره و امور دانشجویی، مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای،مدیریت امور بین الملل، مدیریت فناوری اطلاعات و امور گزارشات متفاوتی در خصوص عملکردهایشان در حوزه های کاری توضیحاتی را ارائه کردند.
این جلسات تا 9 مرداد ماه ادامه دارد و پس از ان نیز جلسات بارش فکری در خصوص برنامه عملیاتی سال پیش رو در این مرکز آغاز خواهد شد تا واحد ها برای شروع سال تحصیلی با برنامه های جدید کار خود را آغاز کنند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!