کارگاه هدف گذاری

برگزاری کارگاه "شیوه درست هدف گذاری" در علوم پزشکی وارستگان


کارگاه آموزشی “شیوه درست هدف گذاری” ویژه مدیران، اساتید هیات علمی و کارکنان وارستگان با تدریس مصطفی جهانگیر،  قائم مقام مرکز و آزاده قاینی، کارشناس توسعه منابع انسانی در تاریخ 10 مرداد 98 در علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

با توجه به نقش تاثیر گذار برنامه عملیاتی در پیشبرد اهداف سازمانی، کارگاه آموزشی فوق جهت افزایش مهارت در تدوین برنامه عملیاتی که سالانه توسط مدیران و مسئولین واحدهای مختلف وارستگان ارائه میشود، برگزار گردید.

در بخش اول کارگاه، جهانگیر، در رابطه با لزوم تدوین چشم انداز قبل از تعریف اهداف تاکید نمودند و در ادامه مباحثی چون، استفاده از تحلیلSWOT برای شناسایی اهداف، بارش افکار، هدف گذاری و مهمترین پارامترها در هدف گذاری همچون واضح و مشخص بودن اهداف، قابل دستیابی بودن، منطقی بودن با توجه به منابع و امکانات موجود، قابل اندازه گیری و …. تدریس نمودند. همچنین در انتهای این بخش، جهانگیر، به تعریف برنامه عملیاتی و پایش اهداف در جهت مشخص شدن نقاط قوت و ضعف، پرداختند.

در بخش دوم کارگاه، کارشناس توسعه منابع سازمانی وارستگان، به کار گیری گیمیفیکش در بحث بارش فکری، اشکالات رایج در تدوین برنامه عملیاتی و موارد مهمی که در هر برنامه عملیاتی باید ذکر شود را عنوان نمودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!