روش های ارزشیابی دانشجویان

کارگاه آموزشی " روش های ارزشیابی دانشجویان "در وارستگان برگزار شد.


کارگاه آموزشی، ارزشیابی دانشجویان به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وارستگان با تدریس آقای دکتر منصوری و خانم دکتر صرافان با هدف افزایش سطح توانمندی اساتید در نحوه ارزشیابی دانشجویان در روز پنج شنبه 30/03/98 برگزار شد.
مهمترین مباحثی که در این کارگاه تدریس و به بحث و گفتگو گذاشته شد:
نحوه ی طرح سوالات استاندارد و مناسب برای ارزشیابی
شیوه ی ارزیابی روایی و پایانی سوالات امتحانی
نحوه محاسبه ضریب دشواری و ضریب تمیز سوالات آزمون
اصول استاندارد تهیه آزمونهای عینی: چهارجوابی، صحیح _غلط و جور کردنی

اصول استاندارد تهیه آزمونهای ذهنی: تشریحی و کوتاه پاسخ و همچنین نحوه ی چیدمان صحیح سوالات در آزمون
چه آزمونهایی می توانند به صورت open book برگزار گردند

آیا بردن نمرات دانشجویان روی نمودارصحیح است یا خیر؟

نحوه ی درست بردن نمرات روی نمودار چگونه است؟
و در انتهای جلسه فرصتی فراهم شد تا پرسش و پاسخی کوتاه بین شرکت کنندگان صورت گیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!