جلسه با معاونت فرهنگی

برگزاری جلسه معاونت فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی وارستگان

سه شنبه 21 دی ماه جلسه معرفی علوم پزشکی وارستگان با حضور دکتر صابری معاونت فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی مشهد، دکتر فیض آبادی ، رئیس مرکز ، معاون فرهنگی دانشجویی ، جانشین معاونت آموزشی، کارشناسان معاونت دانشجویی فرهنگی و اساتید مسئول فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

سه شنبه 21 دی ماه جلسه معرفی علوم پزشکی وارستگان با حضور دکتر صابری معاونت فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی مشهد، آقای دکتر فیض آبادی عضو هیات امنا، رئیس مرکز آقای دکتر جهانگیر ، دکتر جاوید-معاون فرهنگی دانشجویی ،دکتر کیفی جانشین معاونت آموزشی، کارشناسان معاونت دانشجویی فرهنگی و اساتید مسئول فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر جهانگیر ریاست مرکز علوم پزشکی وارستگان؛ به معرفی علوم پزشکی وارستگان پرداخته و با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، آموزش و پژوهش مهارت محور، تدریس با نگاه بازار و صنعت و آموزش های ترکیبی را به عنوان بخش مهمی از چشم انداز علوم پزشکی وارستگان برشمرد

و در ادامه دکتر جاوید معاون فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی وارستگان به  تشریح فعالیت‌های این مرکز در جهت مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی پرداخت و با اشاره به فعالیت‌های انجمن‌ها، کانون‌های فرهنگی و نشریات متعدد دانشجویی، گفت: تربیت دانشجویان اخلاق محور، بامهارت و دانش‌مدار از اهداف علوم پزشکی وارستگان بوده و به همین دلیل  در بخش فرهنگی تلاش می‌شود دانشجویانی بامهارت که همه ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان تقویت شده است به بازار کار معرفی شوند.

 پس از آن دکتر صابری با اشاره به اقدامات مفید علوم پزشکی وارستگان در همه‌ی ابعاد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گفت:این مرکز به اندازه دانشگاه های بزرگ برای بخش فرهنگی ارزش قائل بوده و هزینه کرده است به همین جهت این برنامه ها و همچنین تجارب موفق علوم پزشکی وارستگان باید در سطح ملی ارائه شود زیرا نتایج قابل قبول این مرکز در زمینه‌های مختلف میتواند به عنوان الگو معرفی گردد.

معاونت فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی مشهد در ادامه گفت: ما در بخش دانشجویی با هدف ایجاد شرایط زیست استاندارد برای دانشجویان فعایت می‌کنیم و در بخش فرهنگی نیز می‌کوشیم که خروجی‌های دانشگاه، عناصر فرهنگی باشند و در همین راستا آمادگی مشارکت و همکاری با سایر دانشگاه‌ها را داریم و مایل هستیم که اهداف و برنامه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم.

در پایان دکتر صابری آمادگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را برای همکاری و مشارکت در برنامه‌های مربوط به تربیت بدنی و همچنین مرکز مشاوره اعلام کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!