سوال و جواب شفاف شورای صنفی دانشجویان با مدیر امور مالی

سوال و جواب شفاف شورای صنفی دانشجویان با مدیر امور مالی

طی جلسه‌ای مشترک که بین اعضای شورای صنفی دانشجویی با مدیریت امور مالی دانشگاه برگزار شد، ابهامات و سوالات مربوط به شهریه دانشجویان مطرح گردید .

به گزارش کمیته روابط عمومی شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان، جلسه‌ای مشترک بین اعضای شورای صنفی با مدیریت امور مالی این مرکز برگزار شد.

در این جلسه ابهامات و سوالات مربوط به شهریه دانشجویان مطرح شد و اعضای شورای صنفی خواسته دانشجویان مرکز نسبت به کاهش شهریه با توجه شرایط پیش آمده و آموزش مجازی را به امور مالی انتقال دادند و  جناب آقای کمساری تمامی نکات مربوط به شهریه دانشجویان را مطرح کردند و تاکید داشتند که تمامی شهریه‌های دانشجویان برای خود دانشجویان خرج می‌شود اما مجدد خواسته دانشجویان جهت کاهش شهریه بررسی خواهد شد.
همچنین در ادامه جلسه تصمیم گرفته شد، در صورت تایید کارگاه های پیشنهادی شورای صنفی و انجمن های علمی دانشگاه  توسط معاونت فرهنگی ، بودجه ای برای این کارگاه ها در نظر گرفته شود و مشکلی جهت برگزاری کارگاه نخواهیم داشت.
اولین شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان از اواخر اسفند 99 با برگزاری انتخابات، تشکیل گردید و آقای پیمان حلیمی به عنوان رئیس و بهزاد محمدزاده به عنوان دبیر شورای صنفی فعالیت دارند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!