کار دانشجویی

به منظور بهره‌گیری ازتوانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امورآموزشی، دانشجویی،پژوهشی، فرهنگی و پشتیبانی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی وابسته و ایجاد زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی می‌باشد.

* اهداف کار دانشجویی

1. بهره‌گیری از توانایی‌های دانشجویان

2. ایجاد زمینه‌های کسب تجربه و مهارت برای دانشجویان

* فرایند درخواست کار دانشجویی

1. اعلام نیاز واحد جهت استفاده از نیروی کار دانشجویی به مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع

2. بررسی اعلام نیاز متقاضی توسط مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع

3. ارسال تقاضای دانشجوی متقاضی به مدیریت دانشجویی و فرهنگی جهت بررسی صلاحیت‌های عمومی

4. در صورت تایید، انعقاد قرارداد کار دانشجویی توسط مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع با دانشجوی متقاضی

5. ارجاع دانشجو به واحد متقاضی کار دانشجویی

6. شرایط دانشجوی متقاضی کار دانشجویی

7. گذراندن حداقل 30 واحد درسی و یا یکسال تحصیلی در دوره کارشناسی

8. دانشجویان متاهل و نمونه در اولویت می‌باشند.

9. داشتن شرایط عمومی لازم که توسط مدیریت فرهنگی دانشجویی بررسی و اعلام می‌شود.

10. داشتن حداقل معدل 14 و بالاتر

11. نداشتن سوء سابقه در کمیته انضباطی دانشکده

تبصره 1: دانشجویانی که دارای سابقه انضباطی هستند ولی در رفتار خود تجدیدنظر کرده و اصلاح شده‌اند بنابه تشخیص مدیر دانشجویی و واحد می‌توانند به کار دانشجویی مشغول شوند.

* گردش کار ثبت‌نام متقاضیان کار دانشجویی

1. مراجعه دانشجو به سایت دانشکده وارستگان

2. تکمیل نمودن فرم مربوط و اخذ پرینت و تکمیل نمودن آن طبق موارد موردنظر

3. تحویل فرم مربوطه به مدیریت دانشجویی

تبصره 1: استفاده از کار دانشجویی برای انجام کارها و امور کلیدی که به نحوی با سرنوشت تحصیلی خود دانشجو یا دیگر دانشجویان ارتباط دارد یا در مواردی که امکان سواستفاده از موقعیت ایجادشده وجود دارد، ممنوع است. تشخیص و مسئولیت اجرای دقیق این امر برعهده مدیریت ذیربط است.

تبصره 2: صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر ساعات کاردانشجو در هر ترم، با توجه به تعداد واحدهای اخذشده در آن ترم برعهده حوزه مدیریت دانشجویی است. بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات تشکیل کلاس‌های درسی دانشجو باشد.

* میزان حق الزحمه پرداختی برای هرساعت کار دانشجویی به ترتیب زیر است:

ردیف مقطع تحصیلی دستمزد (به ازای یک ساعت)
1 کارشناسی (پیوسته) 7000 تومان

– پرداخت حق الزحمه دانشجو منوط به مراجعه دانشجو به سایت دانشکده، اخذ فرم گزارش کار و تأیید کارانجام شده توسط مدیریت ذیربط و تصویب مدیر دانشجویی و تحویل آن به امور مالی می باشد.(پرداخت حق الزحمه حداکثر ظرف یک هفته بعد از تحویل گزارش کار تایید شده می‌باشد.)

– چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود، مدیر دانشجویی ساعات کار او را برای نیمسال بعد کاهش داده و در صورت افزایش افت تحصیلی، از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد.>

* سایر شرایط

1. در صورت عدم رضایت و یا رفع نیاز واحد متقاضی قرارداد کار دانشجویی فسخ می‌گردد.

2. هر دانشجو فقط در یک واحد می‌تواند مشغول به کار باشد.

3. کار دانشجویی به صورت موقت بوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشجو ایجاد نمی‌نماید.

جهت درخواست کار دانشجویی، فرم زیر را در سامانه کارا تکمیل کرده و پس از آن ضروری است دسته “کار ویژه دانشجویان” را انتخاب کنید. 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!