شورای فرهنگی علوم پزشکی وارستگان

چهارشنبه 24 شهریور، جلسه شورای فرهنگی با حضور معاونت و مدیر امور فرهنگی، مسئولین امور دانشجویی و نماینده دانشجویی برگزار گردید.

دومین جلسه شورای فرهنگی در سال 1400، چهارشنبه 24 شهریور با حضور دکتر جهانگیر-معاونت فرهنگی، دکتر جاوید-مدیر امور فرهنگی، دکترکیفی-معاونت آموزشی، دکتر مقبلی، دکتر حسن زاده و دکتر سیفی- مسئولین امور دانشجویی رشته ها و خانم ربیعی-کارشناس فرهنگی و همینطور آقای علی منصورزاده- نماینده دانشجویی برگزار گردید موضوعاتی شامل سرفصل‌های دوره مشاوره، برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های تئاتر و همینطور مباحث مربوط به تربیت بدنی بررسی گردید.
در ابتدای این جلسه دکترجاوید در رابطه با برگزاری دوره‌های مشترک با سایر دانشگاه‌ها گفت: کارگاه ها در صورتی که مورد تایید هیات امنا باشد میتواند شامل امتیاز فرهنگی برای اساتید بوده و برای ارتقا و ترفیع هریک از اساتید مفید باشد.
دکتر جهانگیر نیز پیشنهاد برگزاری کارگاه های خوانش کتاب، شخصیت شناسی، دوره های مغزدوست و همینطور teacher as a coach را مطرح کرد.
در ادامه دکتر جهانگیر با اشاره به اهمیت تقویت بعد فرهنگی دانشجویان، برگزاری دوره تئاتر با مدرسان حرفه ای را ضروری خوانده و افزودند دانشجویان باید حداقل در یک فعالیت فرهنگی حضور داشته باشند تا علاوه بر شناسایی استعداد دانشجویان، بتوان از این فرصت برای موفقیت در جشنواره های فرهنگی و مسابقات کشوری بهره برد.
سومین دستورجلسه شورای فرهنگی به بررسی امکانات و شرایط لازم برای افزایش فعالیت‌های ورزشی دانشجویان اختصاص داشت که در آن برنامه های پیشنهادی خانم دکتر سلیمانی و آقای محمدزاده، دبیر شورای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!