نتایج انتخابات شورای صنفی

شنبه 23 اسفند 99 اولین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان بصورت الکترونیکی برگزار شد. در این انتخابات که با مشارکت بسیار خوب دانشجویان همراه بود 388 دانشجو از میان 10 نفر کاندید، افراد مورد نظر خود را انتخاب کردند.

اولین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان در تاریخ شنبه 23 اسفند برگزار گردید و در آن 11 نفر از دانشجویان اعلام کاندیداتوری داشتند که از بین آنها یک نفر انصراف داد و نهایتا این انتخابات با رای گیری میان 10 کاندید انجام شد. در این انتخابات الکترونیک که با مشارکت بسیار بالای دانشجویان صورت گرفت 388 دانشجو از حدود 600 دانشجوی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان شرکت کردند و طبق آرا نتایج زیر حاصل گردید.
جناب آقای بهزاد محمدزاده 185 رای
خانم ساره حیدری 172 رای
خانم سارا معاضدی 170 رای
جناب آقای پیمان حلیمی 168 رای
جناب آقای سجاد ابراهیمی 128 رای
جناب آقای آریا مودودی 113 رای
سرکار خانم مرضیه کتان باف 95 رای
سرکار خانم فائزه بخشی 89 رای
سرکار خانم مهسا هامونی 84 رای
جناب آقای مهرداد شریفی 48 رای کسب کردند.
بنابراین 5 عضو اصلی شورای صنفی، آقایان محمدزاده، حلیمی، ابراهیمی و خانم‌ها حیدری و معاضدی هستند. دو عضو علی البدل این مجموعه هم جناب آقای آریا مودودی و خانم مرضیه کتان باف میباشند.
آمار بالای مشارکت دانشجویان و همچنین نتایج نزدیک به هم کاندیدها نشان دهنده مطالبه گری دانشجویان است که انتظار میرود اعضای منتخب شورای صنفی و همچنین مسئولین دانشگاه به آن توجه کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!