پویش درختکای 1402

شرکت دانشجویان در پویش سراسری درختکاری

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی در روزهای آخر سال در پویش سراسری درختکاری که به مناسبت روز درختکاری در تاریخ 16 اسفند برگزار شد، شرکت کردند.
در این مراسم تعدادی از دانشجویان علوم پزشکی وارستگان در بوستان جهان شهر مشهد اقدام به کاشت نهال غیر مثمر کردند.
در انتهای این مراسم دانشجویان علاقه مند جهت از سرگیری فعالیت های داوطلبانه در زمینه فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست و محافظت از آن و همچنین جهت تداوم برنامه های اینچنینی به کانون دانشجویی محیط زیست زمین علوم پزشکی وارستگان پیوستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!