کارگروه مشورتی

شنبه 11 اردیبهشت دومین جلسه کارگروه مشورتی علوم پزشکی وارستگان جهت تبادل نظر پیرامون انتخابات و نحوه مشارکت حداکثری دانشجویان و همچنین بررسی نظرات درباره اهمیت آشنایی دانشجویان خارجی با شاخص های فرهنگی و مذهبی کشور و انجام تبادلات فرهنگی برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر جهانگیر -معاونت فرهنگی-دانشجویی ، جناب آقای دکتر جاوید -مدیر امور فرهنگی دانشجویی ،خانم قائینی -رییس اداره مشاوره و سلامت روان، خانم دکترمقبلی مدیر پژوهش و فناوری ، خانم ربیعی- کارشناس امور فرهنگی و مدیر پایگاه خبری مفدا ، آقای حلیمی -رئیس شورای صنفی دانشجویان،خانم قربانیان -نماینده دانشجویان نخبه، آقای حیدری -نماینده مدیران مسوول نشریات دانشجویی ،آقای محمدبیگی -نماینده دبیران تشکل های اسلامی شرکت داشتند.
در  دومین جلسه کارگروه مشورتی 3 دستور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دستور اول پیرامون انتخابات و جمع بندی نظرات ، در قالب موانع، چالش ها و برنامه ها جهت مشارکت حداکثری دانشجویان و ایجاد فضای پرنشاط سیاسی در دانشگاه ها بود. در همین خصوص آقای حلیمی رئیس شورای صنفی دانشجویان پیشنهاد برگزاری کمپین های انتخاباتی را ارائه داد و  در ادامه خواستار انجام یک نظرسنجی شفاف و صریح از دانشجویان شد.همچنین آقای حیدری نماینده مدیران مسئول نشریات دانشجویی برگزاری مناظره بین دانشجویان با جناح های مختلف و یا دعوت از افراد برجسته سیاسی برای برگزاری مناظره یا حتی لایو را مطرح نمود.
در ادامه دکتر جهانگیر به اهمیت افزایش خرد و دانش سیاسی اشاره کرد و گفت میتوان در قالب ویدیو، اینفوگرافی و … به دانشجویان دانش سیاسی، مدنی، اجتماعی را آموزش داد تا بتوان با تمرکز بر مسائل زیربنایی سبب بالندگی، رشد و کسب تفکر سیاسی به عنوان نوعی مهارت در دانشجو شد.
دکتر مقبلی نیز به برگزاری مسابقه یا آموزش مسائل سیاسی از طریق فیلم های آموزشی h5p به عنوان یکی از راه های جذب دانشجویان برای شرکت در فعالیت های انتخاباتی اشاره کرد.
دستور دوم این جلسه اهمیت آشنایی دانشجویان خارجی با شاخص های فرهنگی و مذهبی کشور با توجه به زیست بوم منطقه جغرافیایی هر دانشگاه بود که هر یک از اعضا پیشنهادات خود را درباره تبادلات فرهنگی با دانشجویان خارجی و نحوه فراهم کردن امکانات فرهنگی و رفاهی برای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان خارجی ارائه دادند.
در پایان این جلسه ایده آقای حیدری جهت برگزاری کارگاه های مهارت افزایی دانشجو، مورد بحث و بررسی قرار گفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!