هیات امنا وارستگان

در این جلسه، پس از قرائت قران، پخش سرود ملی و خوش آمدگویی، ابتدا دکتر جهانگیر رئیس مرکز به ارائه گزارش عملکرد یک ساله علوم پزشکی وارستگان پرداخت. ایشان در این گزارش به شیوه برگزاری کلاس های تئوری، آزمایشگاهی، کارگاهی و کارآموزی و برنامه های دانشجویی فرهنگی در دوران شیوع کووید-19 اشاره نمود. همچنین در این گزارش به پذیرفته شدن دانشجویان علوم پزشکی وارستگان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های برتر علوم پزشکی کشور اشاره شد. دکتر جهانگیر، محور فعالیت های آموزشی مرکز را آموزش های مهارت محور، ترکیبی؛ با نشاط، پنهان و دیجیتال معرفی نمود.
سپس دکتر وارسته رئیس هیات امنا بیان داشت که هدف موسسین از تاسیس علوم پزشکی وارستگان به جا گذاشتن اثری ماندگار و ارائه الگوی آموزشی متمایز در نظام آموزش عالی است و برای تحقق این هدف، موسسین همه درآمدها را در خود مرکز هزینه می کنند و هیچگونه برداشت مالی از مرکز ندارند.

هیات امنا وارستگان

در ادامه دکتر گلمکانی نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیات امنا نیز با ابراز خرسندی و رضایت از عملکرد مرکز تاکید داشت که وارستگان به عنوان اولین مرکز آموزش عالی علوم پزشکی غیرانتفاعی کشور باید الگوی مناسبی باشد تا سبب ایجاد نگرش مثبت پیرامون مراکز آموزش عالی علوم پزشکی غیرانتفاعی در کشور گردد.
در ادامه جلسه، ترازنامه سال مالی 99-98 مرکز مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین پیشنهاد مبلغ شهریه دانشجویان بین الملل مقیم و غیرمقیم تصویب شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!