جشن ورودی

جشن معارفه دانشجویان جدیدالورود مرکز اموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

درابتدا این جشن با تبریک مجری ها  شروع  گردید و آیتم استنداپ شوخی با دانشجویان ورودی جدید ادامه پیدا کرد. این مراسم با معرفی مدیران سه گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه و فناوری اطلاعات سلامت ادامه پیداکرد. خانم کیفی مدیر گروه علوم آزمایشگاهی در خصوص شرح وظایف یکم دیر گروه، آنچه که مدیران گروه می توانند برای دانشجویان انجام دهند صحبت کردند و همچنین نیز نکاتی در خصوص  بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی ذکر کردند خانم دهری میدگروه علوم تغذیه همچنین توصیه هایی در خصوص این مورد که چگونه می توان تبدیل به یک دانشجویان سرآمد شد داشتند و اینکه دانشجویان در قبال فعالیت های علمی به فعالیت های فرهنگی نیز باید آشنای داشته باشند. سخنران بعدی آقای مظاهری مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت بودند که در خصوص روابط موثر و تاثیر ان در رشد افراد صحبت کردند و به دانشجویان توصیه کردند تا بیشتر در این زمینه خود را ارتقاء دهند.

پس از پرسش و پاسخ با مدیران گروه مجری ها در خصوص انواع کانون های فرهنگی و انجمن های علمی توضیحاتی را ارائه کردند و در ادامه موسیقی سنتی توسط کانون موسیقی دل کوک که از دانشجویان تشکیل شده است نواخته شد تا فضای برنامه را کمی تغییردهد و پس از آن نیز نماینده سه رشته به صحبت در خصوص مسائلی مانند دوران تحصیلی شان در وارستگان، تاثیر فعالیت های  فرهنگی در پیشرفت آنها و توصیه های شان به ورودی جدید ها صحبت هایشان را ادامه دادند.

جشن معارفه دانشجویان جدید

بخش بعد از این برنامه پخش کلیپ اتاق های دانشجویی بود که فیلم برداری و تدوین آن توسط خودد انشجویان انجام شده بود .

آخرین سخنرانی متعلق به عبدالرضا وارسته رئیس دانشکده انجام شد که دانشجویان را به تعادل در کارهای فرهنگی و علمی تشویق کردند و خاطر نشان شدند فرد سرامد کسی است در هر دو زمینه فرهنگی و علمی کوشا باشد.

پس از  سخنرانی ایشان مسابقه و تقدیر و تشکر از دانش اموختگان علوم پزشکی وارستگان که در مقطع کارشناسی ارشد قبول شده بودند انجام شد.

پایان مراسم نیز با تشکر فرشته صابر کارگردان جشن و دانشجوی 961 علوم آزمایشگاهی، و پذیرایی عصرانه از دانشجویان به اتمام خود رسید تا دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی جدید خود را آغاز کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!