فعالین انجمن علمی

دومین روز از حضور دانشجویان فعال انجمن علمی علوم پزشکی کرمان در هتل توریست توس مشهد برگزار گردید.  به گزارش مفدا وارستگان روز شنبه 19 بهمن ماه نشست هم اندیشی فعالان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، وارستگان و کرمان به میزبانی علوم پزشکی کرمان، در مشهد مقدس برگزار گردید.

این نشست باهدف آشنایی و هم اندیشی فعالان سه دانشگاه فوق الذکر برگزار گردید. ابتدا مصطفی مکارم مدیرعامل شرکت دانش بنیان نهامین و رئیس هیات مدیره شتاب دهنده کسب و کار فردوسی برای دانشجویان شرکت کننده از شروع کسب و کارهای نوپا در حوزه سلامت صحبت کردند. در این بخش ایشان نوآوری را در سه زمینه عملیاتی، مشکل یابی و ابزار تقسیم بندی کرد و گفت نوآوری در زمینه یافتن مشکلات و نیاز ها و کار کردن بر اساس آن نیاز هاست که می تواند کسب و کارهای موفق در حوزه سلامت را شکل دهد. در این بخش نیز به مثال های متعددی از نوآوری هایی در زمنیه سلامت اشاره داشتند. دانشجویان در این زمینه نیز به بحث و گفتگو پرداختند.

در قسمت دوم این برنامه مهندس بهارلو ساعت ۱۸:۳۰الی ۲۰:۳۰ادامه داشت در این جلسه به موضوعاتی در خصوص معرفی پنج محصول اختراع شده جدید ، پزشکی هسته ای وتولیدات دارویی به دانشجویان ارائه گردید، همچنین توضیح در خصوص اختراعات جدید در مورد انواع سوختگی ها به ویژه اسید داده شد.

این جلسه با نشست فردی دانشجویان با مهندس بهارلو و مشاوره دانشجویان دنبال کسب و کارهای نوین حوزه سلامت با ایشان در ساعت 21 به  اتمام رسید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!