کارگاه هم اندیشی اساتید برای آزمون کارشناسی ارشد

کارگاه هم اندیشی اساتید برای آزمون کارشناسی ارشد


کارگاه هم اندیشی اساتید برای آزمون کارشناسی ارشد

کارگاه هم اندیشی اساتید برای آزمون کارشناسی ارشد به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) و واحد مدیریت منابع انسانی، در روز دوشنبه مورخ 7 آذر 1401 با هدف هم اندیشی و بررسی راهکارهای موثر در جهت موفقیت دانشجویان علوم پزشکی وارستگان در آزمون کارشناسی ارشد برگزار شد.
در ابتدای این کارگاه، خانم دکتر صرافان در خصوص نکات مهم جلسات هم اندیشی با اعضای هیات علمی مطالبی را ارائه دادند. در ادامه، درباره میزان انگیزه دانشجویان برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، مزایا و معایب ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و تمایل دانشجویان برای ورود به بازار کار؛ بحث و گفتگو شده و هر یک از اعضای هیات علمی، درباره جوانب مختلف این موضوعات گفتگو نمودند.

هم اندیشی اساتید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!