برگزاری کارگاه آموزشی “داستان نویسی مینیمال”

کارگاه آموزشی “داستان نویسی مینیمال”  با تدریس بنیامین سیران، نویسنده، شاعر، مترجم و مدرس زیان فارسی و انگلیسی  با هدف افزایش سطح دانش و مهارت اعضای کانون های شعر و ادب و پادکست علوم پزشکی وارستگان در آبان ماه 98 برگزار گردید.

در این کارگاه 9 ساعته، ابتدا کلیات داستان نویسی با تمرکز بر داستان های کوتاه کوتاه، داستانک مینیمال، انواع داستان کوتاه و داستانک، تفاوت های این قالب ها چه از نظر فرم چه از نظر محتوا، تعریف مینیمالیست و عناصر اصلی یک داستان مینیمال، عناصر و مشخصات داستان نویسی و تفاوت آنها به طور کامل تشریح گردید، سپس در ادامه، کارگاه به صورت عملی پیش رفت و نوشته های مهارت آموزان توسط مدرس نقد و بررسی شد.

نقدو بررسی تمرین های عملی مهارت آموزان بر مبنای تکنیک های داستان نویسی با متدهای شخصی بیامین سیران و نویسنده های بزرگ با در نظر گرفتن پارامتر هایی چون لحن، نوع شخصیت پردازی ، تاثیر جنسیت کاراکتر راوی، نقطه دید و … صورت گرفت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!